Jubileumi diplomaátadó a TF-en
2023. június 15.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Akárcsak tavaly, idén is június 15-én tartották a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF) jubileumi díszoklevél-átadó ünnepségét. A jeles eseményen 88-an vették kézhez jubileumi diplomájukat.

A tavalyi ünnepséghez hasonlóan idén is sok öregdiák látogatott el a TF Athén termébe, hogy átvegye díszoklevelét. Ebben az évben 41-en jelentkeztek arany-, illetve 21-en gyémántdiplomára, 21-en vasdiplomát vehettek át, ketten rubindiplomájukért jöttek, míg hárman gránitdiploma tulajdonosai lettek – utóbbiak 75 (!) éve kapták meg első TF-es oklevelüket.

Mészöly Magda és Sarkadi Nagy Csilla – akik 1948-ban szereztek diplomát – életkoruk miatt nem vállalták a személyes megjelenést, ők otthonukban vették át gránitoklevelüket, és videóüzenetben köszöntötték az ünnepségen megjelenteket.

Az eseményen egyetemünket prof. dr. h. c. Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, prof. dr. Sterbenz Tamás, az egyetem rektora, dr. Lacza Zsombor tudományos és innovációs rektorhelyettes, dr. Ökrös Csaba általános rektorhelyettes, dr. Cserny Ákos oktatási rektorhelyettes, Schmittné Makray Katalin alumninagykövet, dr. Borbély Attila, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratórium felügyelő bizottságának tagja és Oravecz Anna, a Hallgatói Önkormányzat elnöke képviselte.

Jubileumi diplomaátadó a TF-en

„Számomra ez a legkedvesebb diplomaátadó itt az egyetemen – kezdte beszédét a kuratórium elnöke. – Ilyenkor olyan régi tanárainkkal, edzőinkkel és testnevelőinkkel találkozhatunk, akikkel évtizedeken át együtt dolgozhattunk az élet különböző területein. Amikor az eseményt szervezzük, az egyik legmaradandóbb élmény, hogy a TF-et végeztt öregdiákok jelenléte és érdeklődése aktivitása jól tükrözi az alma mater iránt mutatott szeretetüket és ragaszkodásukat. A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem – régi nevén TF – legfontosabb feladata, hogy továbbvigye, illetve a modern kor kihívásainak megfelelve fejlessze az önök által megteremtett hagyományt és szemléletet. Feladatunk óriási, hiszen itthon és külföldön egyaránt képviselnünk kell a pszichomotoros és testkultúrát.”

Sterbenz Tamás rektor beszédében a múltat idézte fel, és röviden beszámolt az 1948-as TF-es eseményekről.

„Hárman is kapnak idén gránitdiplomát azok közül, akik abban az évben végeztek a TF-en. Az ő példájuk jól mutatja, hogy a testnevelők és a sportszakemberek munkájának több évtizeden át tartó hatása van a magyar sportra és a magyar nemzet egészségére – emelte ki a rektor, aki a folytatásban röviden kitért az egyetem új beruházásaira, illetve a hamarosan megnyíló Csörsz utcai komplexumra. – Azt gondolom, évtizedekkel korábban sokkal nehezebb volt TF-esnek lenni, ezért most mindenféleképpen kiemelt és könnyebb helyzetben vagyunk. Bízom benne, hogy két év múlva újra találkozom önökkel az egyetem centenáriumi ünnepségén.”

Ezt követően került sor a díszoklevelek átadására, majd a Pro Facultate-díjjal kitüntetett Tehetséges Fiatalok-műhely (azaz a TF-műhely) bemutatója következett Bánki Bernadett és Tóth Petra közreműködésével.

Jubileumi diplomaátadó a TF-en

Az ünnepség zárása előtt a vasdiplomások nevében Szarvas Józsefné Rapcsák Zsuzsanna mondott köszönetet, majd az aranydiplomások nevében dr. Honfi László szólalt fel.

Az ünnepség után a TF vezetői meghívták ebédre a jelenlévőket, az asztal mellett pedig folytatódott a kötetlen hangulatú múltidézés.

„Mert aki TF-et végzett, örökké TF-es marad.”

Gránitdiplomát kapott:

 • Nagy Lajosné Kónya Mária
 • Sereg Imréné Mészöly Magda
 • Sarkadi Nagy Csilla

Rubindiplomát kapott:

 • Rajnai Mihály
 • Újvári Ferenc

Vasdiplomát kapott:

 • Ágoston Lajos
 • Balázs Pál
 • Beke Márton
 • Som Ferencné Béres Jolán
 • Arday Andorné Bucsányi Ida
 • Csányi Raymund
 • Dallos Ernő
 • Feit-Füzesi József
 • Lelkes András
 • Zilahi Lászlóné Lengyel Erzsébet
 • Maróti József
 • Beke Mártonné Muczer Marianna
 • Kormány Gézáné Oláh Ilona
 • Csányi Raymundné Orbán Erika
 • Poor Gyula
 • Szarvas Józsefné Rapcsák Zsuzsanna
 • Esküdtné Sebestyén Ildikó
 • Sepsi Attila
 • Stadler Béla
 • Túriné Szelindi Éva Ilona
 • Szemerédy László

Gyémántdiplomát kapott:

 • Solti Gáborné Bagoly Gyöngyvér
 • Bagyinkszki Jenő
 • Győrffy Lajosné Balaskó Margit
 • Deák Ferenc
 • Vámos Károlyné Domoszlai Éva
 • Eckschmiedt Sándor
 • Fábry Károlyné Faragó Terézia
 • Fésüs László
 • Szilva Jánosné Graffjódi Eszter
 • Deák Ferencné Gyárfás Jolán
 • Hólya István
 • Szekeres Sándorné Kányási Mária
 • Végh Károlyné Kóbor Piroska
 • Krokovay Gizella
 • Makszin Imre
 • Németh Csaba
 • Schafer Ferenc
 • Somfai Csaba Géza
 • Szabó Miklósné Szabados Margit
 • Szabó Miklós
 • Szécsényi Lászlóné Tóth Erzsébet

Aranydiplomát kapott:

 • Árvai Irén
 • Baksa László
 • Marosné Bedőcs Katalin
 • Beliczay Sándor
 • Bertók Béla
 • Borbély Lajos
 • Bucsy Gellért
 • Edömér Margit
 • Füzesi Gyula
 • Honfi László
 • Horváth Péter
 • Jámbor László György
 • Kalovits István
 • Keszthelyi Ildikó
 • Kovács Mária
 • Kaiserné Kovács Zsuzsanna
 • Botos Ferencné Kövér Olga
 • Laukonidesz József
 • Józanné Lehőcz Judit
 • Szalay Istvánné Limbeck Andrea
 • Madarász János
 • Magyarits Miklós
 • Bucsy Gellértné Martos Emőke
 • Mészáros Lajos
 • Eperjessy Éva (Mező Éva)
 • Pap Jenő
 • Pethes János
 • Gáspárné Raskó Judit
 • Ruip László
 • Schermann Ágnes
 • Sike István
 • Skoró István
 • Sütő László
 • Baltás Béláné Szabó Mária Éva
 • Szekeres János
 • Szemes Péter
 • Szemző Katalin
 • Szíjjártó Ágnes
 • Tamás Gábor
 • Varga István
 • Fazekas Miklósné Virág Ildikó

Fotó: Nemes Attila

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!