Rektori rendelkezés a kötelező maszkviselés eltörléséről
2022. március 7.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Rektorának 2022. évi 1. sz. rendelkezése a 2021. évi 4. sz. rendelkezés visszavonásáról.

1. A rendelkezés célja

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 1. rész Szervezeti és Működési Rendben biztosított jogkörben visszavonja a „Testnevelési Egyetem zárt tereiben történő kötelező maszkviselés elrendeléséről” szóló 2021. évi 4. sz. Rektori rendelkezést.

2. A rendelkezés személyi hatálya

A rendelkezés személyi hatálya minden természetes személyre kiterjed.

3. A rendelkezés időbeli hatálya

A rendelkezés időbeli hatálya 2022. március 7-től érvényes.

4. Rendelkező rész

„A koronavírus-világjárvány elleni egyes védelmi intézkedések megszüntetéséről” szóló 77/2022. (III.4.) Korm. rendelet alapján a kötelező maszkviselés eltörlésre került. A fentiekkel összefüggésben a „Testnevelési Egyetem zárt tereiben történő kötelező maszkviselés elrendeléséről” szóló 2021. évi 4. sz. Rektori rendelkezés visszavonásra kerül.

5. A rendelkezés végrehajtása

A végrehajtásért felelős a Rektori Hivatal, a Kancellári Titkárság, valamint a Műszaki és Ellátási Igazgatóság.

6. Záró rendelkezések

A rendelkezés közzététele az Egyetemen szokásos módon történik.

Budapest, 2022. március 7.

Dr. habil. Sterbenz Tamás rektor

1/2022. sz. Rektori rendelkezés (TE/RH/255/2022)

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!