Hipotézis pályázat
2012. január 30.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Elsősorban a sportági tanszékeken tevékenykedő hallgatók és tanárok számára "Hipotézis pályázatot" hirdetünk olyan hipotézis felállítására, mely a meglévő ismeretek alapján megalapozott, így például a hipotézis tesztelése új gondolkodásmódot vagy új felkészülési lehetőséget nyithat meg.

Formai követelmények

  • Terjedelem: 3-5 oldal
  • Szükséges: min. 20 irodalmi hivatkozás
  • Betűtípus: Times New Roman
  • Sortávolság: 1,5
Díj: 50.000.- Ft

Beadási határidő: 2012. április 30. Kérjük, hogy a pályaműve(ke)t a Tudományos Csoportra szíveskedjenek leadni!

Éljenek a lehetőséggel!

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!