A Doktori Iskola jelentkezési felhívása egyéni felkészülőknek
2023. november 24.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sporttudományok Doktori Iskola a 2024. február 1-től kezdődő félévre jelentkezést hirdet egyéni felkészülők részére.

Az alábbi programokban lehet jelentkezni doktori fokozatszerzésre:

 1. Edzés és adaptáció (programvezető: Dr. Pavlik Gábor professor emeritus)
 2. Testedzés, szabályozás, anyagcsere (programvezető: Dr. Radák Zsolt egyetemi tanár)
 3. Sport, nevelés- és társadalomtudomány (programvezető: Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi professor emerita)
 4. Neveléstudományi és sportpedagógia (programvezető: Dr. Hamar Pál egyetemi tanár)

Jelentkezési határidő: 2023. december 3. 24.00 óra

Témavezetők/témák: >>>

Meghirdetett témák >>>

Az egyéni felkészülők felvételi követelményei:

 1. a jelentkezést megelőző tíz évben összességében hat évnél nem kevesebb időtartamú dokumentált kutató tevékenység;
 2. egy idegen nyelvből legalább B2 szintű komplex államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga;
 3. az EDT által a szervezett képzésben résztvevőktől elvárt 24. § (5) és (6) bekezdésekben foglalt publikációs tevékenység teljesítése;
 4. komplex vizsga sikeres teljesítése.

A komplex vizsgára előreláthatólag 2024 januárjában kerül sor.

A komplex vizsga két részből áll:

 1. a tudományos előrehaladásról való beszámolásból: szakirodalmi áttekintés, belehelyezve a saját kutatási témát. A szakirodalmi áttekintéshez mellékelni szükséges a kutatási téma elméleti keretét, hipotéziseit, a vizsgálat módszereit és a várt eredményeket; 
 2. elméleti részből, amely során a doktorandusz a vonatkozó tudományág, szakirodalmában való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről ad számot: egy, a vizsgát megelőző tíz évben megjelent tudományos közlemény feldolgozása angol nyelven. 

Komplex vizsgáról bővebben: Doktori Szabályzat 27. §

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok:

 • jelentkezés (29. sz. melléklet);
 • egyetemi oklevél (eredetiben bemutatandó, másolatban beadandó);
 • szakmai önéletrajz, publikációs lista;
 • három hónapnál nem régebb erkölcsi bizonyítvány;
 • igazolás a jelentkezési díj befizetéséről;
 • témavezető és programvezető javaslata a komplex vizsgára és a bizottság összetételére (28. sz. melléklet);
 • a programvezető nyilatkozata arról, hogy a jelentkezéshez szükséges dokumentumok; alapján a fokozatszerzési eljárás a határidők betartásával megindítható.

Az egyéni felkészülésre jelentkezni elektronikus úton, az alábbi űrlap kitöltésével lehet. A jelentkezéshez szükséges űrlapokat a Doktori Szabályzat mellékletei / Nyomtatványok oldalon lehet elérni.

(A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok eredeti példányát a komplex vizsgán szükséges leadni.)

Jelentkezési lap

Utolsó módosítás: 2023. november 24. 12:47
nyomtatás
2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!