A NATURE-ben jelent meg tudományos közlemény Csányi Tamás és munkatársai közreműködésével
2023. március 30.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A világ egyik vezető multidiszciplináris tudományos folyóirata a NATURE (Q1, IF:69,504) március 29-én jelentette meg az NCD RISK Factor Collaboration (NCD-RisC) (nem fertőző betegségek kutatási hálózata) legújabb, az egész világra – benne Magyarországra – is kiterjedő adatelemzésének eredményeit.

A "Diminishing benefits of urban living for children and adolescents’ growth and development" ("A városi élet előnyeinek csökkenése a gyermekek és serdülők növekedése és fejlődése szempontjából") című sokszerzős publikációban 200 ország (és országrész), 71 millió, 5-19 éves fiatal testmagasság-, testtömeg- és BMI adatait elemezték 1990 és 2020 között. Az eredmények szerint a városi létformának köszönhető növekedési és fejlődési előnyök a világ nagy részén csökkentek a huszonegyedik században. Érdekes eredmény, hogy Magyarországon az 1990-es években még világszinten az egyik legnagyobb különbség mutatkozott a városokban és vidéken élő gyermekek és serdülők testmagasságában, ez a különbség azonban jelentősen csökkent a 2020-as évre.

A tanulmány hangsúlyozza, hogy az iskoláskorúak növekedési és fejlődési ütemére vonatkozó adatok, valamint a specifikus beavatkozások és irányelvek hatékonyságára vonatkozó eredmények szükségesek ahhoz, hogy kiválasszuk és rangsoroljuk azokat a szakmai iránymutatásokat és programokat, amelyek népszerűsítik az egészséget és az egészség-egyenlőséget mind a növekvő számú városi lakosság, mind a kistelepüléseken felnövekvő gyermekek számára.

A publikációban hat hazai egyetem és szervezet összesen nyolc kutatója jelent meg.

A tanulmány >>>

A NATURE ben jelent meg tudományos közlemény Csányi Tamás és munkatársai közreműködésével

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!