A Doktori Iskola jelentkezési felhívása egyéni felkészülőknek
2022. november 25.Doktori Iskola

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sporttudományok Doktori Iskola a 2023. február 1-től kezdődő félévre jelentkezést hirdet egyéni felkészülők részére.

Jelentkezési egyéni felkészülők részére

Az alábbi programokban lehet jelentkezni doktori fokozatszerzésre:

 1. Edzés és adaptáció (programvezető: Dr. Pavlik Gábor professor emeritus)
 2. Testedzés, szabályozás, anyagcsere (programvezető: Dr. Radák Zsolt egyetemi tanár)
 3. Sport, nevelés- és társadalomtudomány (programvezető: Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi professor emerita)

Jelentkezési határidő: 2022. december 7. 24:00

Témavezetők/témák: >>>

Meghirdetett témák >>>

Az egyéni felkészülők felvételi követelményei:

 1. a jelentkezést megelőző tíz évben összességében hat évnél nem kevesebb időtartamú dokumentált kutató tevékenység;
 2. egy idegen nyelvből legalább B2 szintű komplex államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga;
 3. az EDT által a szervezett képzésben résztvevőktől elvárt 24. § (5) és (6) bekezdésekben foglalt publikációs tevékenység teljesítése;
 4. komplex vizsga sikeres teljesítése.

A komplex vizsgára előreláthatólag 2023 januárjában kerül sor.

A komplex vizsga két részből áll:

 1. disszertációs rész: szakirodalmi áttekintés, belehelyezve a saját kutatási témát. A szakirodalmi áttekintésnek tartalmaznia kell a kutatási téma elméleti keretét, hipotéziseit, a vizsgálat módszereit és a várt eredményeket;
 2. elméleti rész: egy, a megelőző tíz évben megjelent tudományos (lehetőség szerint open access) közlemény (melyre javaslatot a 28. sz. mellékletben tesznek) feldolgozása angol nyelven.

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok:

 1. jelentkezés (29. sz. melléklet);
 2. egyetemi oklevél (eredetiben bemutatandó, másolatban beadandó);
 3. szakmai önéletrajz, publikációs lista;
 4. három hónapnál nem régebb erkölcsi bizonyítvány;
 5. igazolás a jelentkezési díj befizetéséről;
 6. témavezető és programvezető javaslata a komplex vizsgára és a bizottság összetételére (28. sz. melléklet);
 7. a programvezető nyilatkozata arról, hogy a jelentkezéshez szükséges dokumentumok; alapján a fokozatszerzési eljárás a határidők betartásával megindítható.

Az egyéni felkészülésre jelentkezni elektronikus úton, az alábbi űrlap kitöltésével lehet. A jelentkezéshez szükséges űrlapokat a Doktori Szabályzat mellékletei / Nyomtatványok oldalon lehet elérni.

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok eredeti példányát 2022. december 31-ig szükséges eljuttatni a Doktori Titkárságra.

Jelentkezési lap

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!