A Nemzeti Sportszövetség I. sport-videokonferenciája
2009. december 16.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Nemzeti Sportszövetség az ÖM Sport Szakállamtitkárságával együttműködésben 2009.  december 10-én megrendezte I. sport-videokonferenciáját. A projekt célja az volt, hogy:

  • budapesti és vidéki sportszakemberképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézményeken keresztül közvetlenül kapcsolatba kerüljünk (egyetemi – főiskolai hallgatókkal, tanáraikkal, testnevelőkkel, edzőkkel, sporttudósokkal, sportvezetőkkel, sportszakemberekkel).
  • kerüljön kipróbálásra egy olyan tudásmegosztási módszer, amellyel új dimenzióba lehet helyezni a szakember továbbképzés sportcivil, önkéntességre alapuló modelljét.
Az előadások ezen a napon több tudományterületet érintettek. A legkiválóbb előadók érdeklődést felkeltő előadásokat tartottak sportinformatika, sportpszichológia, sportélettan, sportturisztika, sportgazdasági témakörökben. A dabasi rendkívül jól felszerelt organizációs központban (Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium), lehetőség nyílt informatikai eszközök, módszerek használatának gyakorlására, illetve új korszerű 3D/4D oktatási eszközök megismerésére is.

Szakmai partnereink - Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Pécsi Tudományegyetem Testnevelési- és Sporttudományi Intézet, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelés és Sporttudományi Intézet, Eszterházy Károly Főiskola Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézet, ELTE problémamentes összekapcsolása sikerült. Lehetővé vált egy interaktív tudásmegosztás az ország távoli pontjai között!

A projekt továbbfejlesztéseként, 2010 – ben tematikus rendben szeretnénk folytatni ezt az új tudásmegosztási műfajt, ahol lehetősége van az érdeklődőknek interaktív módon kérdéseket feltenni, véleményeket kifejteni, mindezt utazás nélkül, költséghatékony módon.

Reméljük, hogy kezdeményezésünk hozzásegíti a sportban tevékenykedő személyeket, szervezeteket erős sportszakmai hálózatba szerveződni, illetve lehetővé teszi a sport iránt érdeklődők intenzívebb bekapcsolódását, tájékozottságuk növelését. A videokonferencia létrehozásában kiváló együttműködő partnernek bizonyult a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI), köszönet XXI. századi színvonalú támogatásukért!

A szakmai visszajelzések rendkívül pozitívak voltak, a sportszakemberek nagy érdeklődéssel várják a folytatást!

forrás: Nemzeti Sportszövetség

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!