Tudományos hírek

Jelentkezési felhívás egyéni felkészülők részére

A Testnevelési Egyetem Sporttudományok Doktori Iskola a 2021. február 1-től kezdődő félévre jelentkezést hirdet egyéni felkészülők részére.

Jelentkezési egyéni felkészülők részére

Az alábbi programokban lehet jelentkezni doktori fokozatszerzésre:

  1. Edzés és adaptáció (programvezető: Dr. Pavlik Gábor professor emeritus)
  2. Testedzés, szabályozás, anyagcsere (programvezető: Dr. Radák Zsolt egyetemi tanár)
  3. Sport, nevelés- és társadalomtudomány (programvezető: Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi professor emerita)

Jelentkezési határidő: 2020. november 30. 16 óra.

Témák >>>

A jelentkezés minimális feltételei:

  • egyetemi diploma (a ciklusokra osztott képzésben Master – MSc fokozat)
  • egy idegen nyelvből legalább egy „C” típusú középfokú államilag elismert - középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex - nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű más okirat
  • egyetemi diploma óta eltelt legalább 6 év szakmai gyakorlat

A komplex vizsgára előreláthatólag 2021 januárjában kerül sor. A komplex vizsga részei:

  1. disszertációs rész: irodalmi áttekintés, belehelyezve a saját kutatási témát – 30 percben ppt előadással. Az irodalmi áttekintés benyújtandó (kb. 10 oldal + irodalomjegyzék), a jelentkezés kötelező mellékletét képezi. Az irodalmi áttekintés tartalmazza a kutatási téma hipotéziseit, a vizsgálat módszereit és várt eredményeket.
  2. elméleti rész: egy angol nyelvű cikk feldolgozása angol nyelven – 15 percben. Az angol nyelvű cikk nem saját publikáció, a tématerület kiemelt folyóiratában jelent meg 2010. után IF-os, vagy 5 publikációs pontos lapban, lehetőleg open access folyóiratban.

Az egyéni felkészülésre jelentkezni elektronikus úton, az alábbi űrlap kitöltésével lehet. A jelentkezéshez szükséges űrlapokat a A Doktori Szabályzat mellékletei / Nyomtatványok oldalon lehet elérni.

Jelentkezési lap

Kötelező mező!

Kötelező mező!

Kötelező mező!

a biztonság kedvéért

Kötelező mező!

Kötelező mező!

A fájlnevekben ne legyen benne az Ön neve, ezt a rendszer automatikusan beilleszti majd beküldéskor! Minden beküldendő fájl nevének egyedinek kell lennie!
Kötelező mező!

a 29. sz. melléklet a jelentkező aláírásával

Kötelező mező!

A jelentkező, a témavezető és a programvezető aláírásával ellátva, a DI vezető és EDT elnök aláírását a Doktori Titkárság intézi. A honlapról letölthető.

Feltöltendő egyéb dokumentumok

Kötelező mező!

Kötelező mező!

B2 komplex (középfokú, “C” típusú) állami nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű okirat

Kötelező mező!

Kötelező mező!

MTMT-ből kimásolt publikációk, külön jelölve a témában ill. attól függetlenül megjelent publikációkat

Kötelező mező!

amennyiben elektronikusan tud igényelni – ellenkező esetben benyújtandó legkésőbb a beiratkozásig

Kötelező mező!

bankszámlaszám: 10032000-00334679-00000000 | a jelentkező címét kérjük feltüntetni a banki átutalás közlemény mezőjében!

Kötelező mező!

arról, hogy a bemutatott dokumentumok alapján a fokozatszerzési eljárás a határidők betartásával megindítható

Komplex vizsga

Kötelező mező!

Kötelező mező!

Kötelező mező!

Kötelező mező!

A jelentkező, a témavezető és a programvezető aláírásával ellátva, a DI vezető és EDT elnök aláírását a Doktori Titkárság intézi. A honlapról letölthető.

Külsős bizottsági tagként javasolt személy
Kötelező mező!

Kötelező mező!

Kötelező mező!

Kötelező mező!

Sporttudományok Doktori Iskola,jelentkezési felhívás