Tudományos hírek

Meghívó Kovács Bálint doktori szigorlatára

A Testnevelési Egyetem Doktori Tanácsa és a Sporttudományok Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt Kovács Bálint nyilvános doktori szigorlatára.

A szigorlat helye és ideje: Microsoft Teams csoportkód TE hallgatóinak és dolgozóinak: 9v7kz77, 2020. december 14. 12:30 óra.

Disszertáció/téma címe: Különböző antropometriai paraméterek és a futás gazdaságosságának összefüggései.

Témavezető: Dr. Tihanyi József.

Szigorlati bizottság és tárgyak: Dr. Pavlik Gábor (elnök), Dr. Kiss Rita (biomechanika), Dr. Osváth Péter (élettan-anatómia).

Regisztráció (amennyiben nem a Testnevelési Egyetem dolgozója, hallgatója): >>>

Sporttudományok Doktori Iskola,meghívó,doktori szigorlat