Pályázati felhívás kollégiumi elhelyezésre, elsőéveseknek
2020. július 10.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Testnevelési Egyetem Kollégiumi Bizottsága a Testnevelési Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata, Térítési- és Juttatási Szabályzata és a Testnevelési Egyetem kollégiumi ellátásának ügyrendje alapján pályázatot hirdet a 2020/21-as tanév első félévére, kollégiumi elhelyezésre. Pályázatot a Testnevelési Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló nappali tagozatos és államilag finanszírozott hallgatók - beleértve a doktorandusz hallgatókat is – nyújthatnak be.

A megüresedett kollégiumi férőhelyeit, amennyiben nincs a férőhelyre pályázó állami ösztöndíjas hallgató az önköltséges hallgatók a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározottak szerint pályázat útján elnyerhetik.

Amennyiben a hallgató pályázni szeretne Rendszeres Szociális Ösztöndíjra IS, a pályázat benyújtása KÉT példányban szükséges! (Az UniPoll rendszer Kollégiumra és a Rendszeres Szociális Ösztöndíjra vonatkozó adatlapjának a kitöltésével)

 • Elsőéves Hallgatók Kollégiumi jelentkezése >>>
 • Kollégiummal párhuzamos Rendszeres Szociális ösztöndíj >>>
 • Kitöltési útmutató >>>

A pályázat érvényességének feltételei

A hallgató:

 • A NEPTUN RENDSZERBEN IS JELENTKEZIK! ÜGYINTÉZÉS → KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉS; és
 • határidőben benyújtja a kitöltött és aláírt pályázati adatlapját a pályázati útmutatóban előírt csatolandó dokumentumokkal együtt az UNIPOLL rendszerben; és
 • aktív státusszal rendelkezik az aktuális félévben a NEPTUN rendszerben.
 • NEPTUN rendszerben kérvény leadása: NEPTUN/ÜGYINTÉZÉS/KÉRVÉNYEK
 • Az UniPoll rendszer csak Neptun kód birtokában tölthető ki, így az első éves Hallgatók csak a felvételi értesítés és a Neptun rendszerhez való hozzáférés után kezdhetik meg a kitöltést. Amíg ezeket nem kapják meg, addig a kitöltési útmutató alapján a szükséges dokumentumok beszerzését tudják megkezdeni!

A pályázat rendje

 1. A szociális, a sport eredmények elbírálásához a pályázati adatlap kitöltése szükséges. Ennek hiányában is érvényes a jelentkezés, viszont 0 pontos lesz pályázata.
 2. A pontszámítás során figyelembe vételre kerül a hallgató szociális helyzete, sport eredménye.
 3. A pályázati adatlapot és a csatolandó dokumentumokat az előírt határidőben kell benyújtani! A pályázati adatlapot és a csatolandó dokumentumokat 2020. július 10-től augusztus 10-ig lehet az UNIPOLL rendszeren keresztül leadni. A kitöltést a TF HÖK Facebook oldalán megtalálható videó segíti.
 4. Sporteredmény: a sportversenyen elért eredményeket a sportági szakszövetségtől kikért,eredeti igazolással lehet alátámasztani. Csak a 2019. április.1 utáni sporteredmény kerül elbírálásra.
 5. A pályázati időszak 2020. július 10-től augusztus 10-ig tart. Pályázatot a határidő lejárta után benyújtani nem lehet! Valótlan adatok feltüntetése a kérelem elutasítását vonja maga után.
 6. A döntésről szóló határozatot a pályázók Neptun rendszeren keresztül kapják.
 7. A hallgató sikeres kollégiumi felvételi eljáráson való részvételt követően, férőhelyét augusztus 26-ig írásban mondhatja le. A jelzett határidőkön túli lemondás esetén, a szeptember havi kollégiumi térítési díjat köteles kifizetni a hallgató.
 8. Az a hallgató, aki felvételt nyert, a beköltözésre kijelölt időpontban köteles a férőhelyét elfoglalni. Amennyiben a megjelölt időpontban nem tud beköltözni, erről írásban értesítenie kell a kollégiumot, ellenkező esetben férőhelye feltöltésre kerül a várólistáról.

Felhívjuk a pályázó figyelmét arra, hogy a határozatot a Neptun rendszerben, illetve az ott rögzített e-mail címre küldjük.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!