Együttműködési megállapodás a Honvédelmi Minisztériummal
2022. december 20.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Sok mindenre kiterjedő együttműködési megállapodást kötött december 20-án, kedden a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF) és a Honvédelmi Minisztérium (HM).

Együttműködési megállapodás a Honvédelmi Minisztériummal

Az egyetem Róma termében tartott ünnepélyes aláíráson egyetemünket prof. dr. Sterbenz Tamás rektor, dr. Ökrös Csaba általános rektorhelyettes és dr. Varga Dániel kampuszfőigazgató képviselte, míg a Honvédelmi Minisztériumtól Gion Gábor stratégiai elemzésért és humánpolitikáért felelős államtitkár, Szabó Péter százados, az államtitkárság főtisztje, valamint a tárca képviseletében Varga Zsófi, a HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály, Oktatási és Képzési Osztályának vezető kormánytanácsosa volt jelen.

Az egyezmény talán legfontosabb eleme, hogy intézményünk a jövőben minden rendelkezésre álló eszközével segíti Magyar Honvédség (MH) társadalmi támogatottsága, valamint a katonai pálya – különösen a szerződéses és az önkéntes tartalékos szolgálati jogviszony – ismertségének és népszerűségének növelését, továbbá az MH toborzási hatékonyságának fejlesztését – mindezt a védelmi innováció és kutatás, illetve a fejlesztés érdekében.

A paktum értelmében ezen kívül a TF vállalja, hogy növeli hallgatóinak létszámát, gyakorlati képzésének színvonalát, előmozdítja a két fél közötti szorosabb együttműködés kialakítását, valamint aktívan részt vesz közös projektek felkutatásában és végrehajtásában.

Az együttműködés harmadik pillére, hogy a szerződő felek segítik egymást az önkéntes tartalékos rendszer működtetéséhez szükséges anyagi és humánerőforrások lehető legészszerűbb felhasználásában, biztosítják a hallgatók önkéntes részvételi lehetőségét a tartalékostiszt-képzésben, támogatják és népszerűsítik a honvédelmi alapismeretek oktatását, valamint megteremtik a lehetőséget, hogy kölcsönösen támogassák egymást a tudományos kutatások területén, így segítve szakmai elismertségüket.

„Hosszas előkészület előzte meg ezt a megállapodást, de megérte ennyit várnunk, hiszen széles körű egyezményt született a két intézmény között – kezdte köszöntőbeszédét Sterbenz Tamás. – Bátran kijelenthetjük, hogy egyetemünk főbb céljai, azaz az egészségfejlesztés, a teljesítménynövelés és a közösségépítés egyáltalán nem áll távol a honvédelemtől és a honvédség eszméjétől. Az oktatásmódszertani, strukturális és kutatásinnovációs megújulás elején járó TF ki szeretné aknázni a lehetőséget, ami abból fakad, hogy a sport, mint nemzetstratégiai ágazat a Honvédelmi Minisztériumhoz került, és így hosszú távú és eredményes együttműködést folytathatunk vele. Örömünkre szolgál, hogy diákjaink az itt szerzett tudást a honvédség kötelékén belül tudják majd hasznosítani – akár az önkéntesprogramokban, akár az oktatásban vagy éppen az innovációban, miközben bízunk abban, hogy a honvédelem terén szerzett tudás sokat segíthet hallgatóink képzésében. Hamarosan ugyanis honvédelmi ismereteket fogunk oktatni az egyetemen, ami ráirányíthatja hallgatóink, tanáraink és sportszakembereink figyelmét, hogy akár a honvédségnél is elképzelhetik pályájukat.”

Gion Gábor beszédét azzal kezdte, hogy a partnerek közötti egyezményt méltán nevezhetjük hiánypótlónak.

„A Magyar Honvédség jelentős változáson, haderőfejlesztésen megy keresztül, és ez a folyamat az előttünk álló tíz-tizenöt évben is folytatódni fog. A katonai hivatás nehéz, telis-tele van kihívásokkal. Az egyik legnehezebb feladat megfelelő katonákat találnunk a pályára. Felismertük, hogy az általános toborzás már nem eredményes, helyette célzott üzeneteket kell eljuttatnunk a különböző társadalmi rétegeknek és csoportoknak. A sportolók is ilyen réteget alkotnak, az ő tudásuk és képességeik meglehetősen hasonlóak azokhoz, amelyekre a honvédségénél szükség van. A katonák és a sportolók abban is hasonlítanak, hogy tenni akarnak a hazájukért, ami egy újabb kapcsolódási pont” – emelte ki.

Fotó: Vidor Gergely

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!