Rendezvényszervezés, sportbiztonság képzés a TE-n
2021. július 23.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Széleskörű tudással vértezi fel a hallgatókat a Testnevelési Egyetem új képzése. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek sportlétesítményekben a rendezvényszervezéshez kapcsolódó munkakörök ellátására, alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, koordinálására és irányítására.

Rendezvényszervezés sportbiztonság képzés a TE-n

Rendezvényszervezési, speciális sportlétesítményekkel kapcsolatos szakterületi jártasságukkal hozzájárulnak a sport, a rekreációs és a mentálhigiénés intézmények korszerű működtetéséhez. A képzés során a hallgatók megismerik a sporttudomány, a rendészettudomány, a műszaki tudomány és a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmait, elméleteit és összefüggéseit, továbbá ismeretet szereznek a sporttudományi, sportgazdasági, szervezéstudományi és üzemeltetési módszerekről, elméletekről és gyakorlatokról. Megismerik még a sportban működő szervezetek struktúráját, működését, kapcsolatrendszerét, külső és belső környezeti, illetve a társadalmi, gazdasági döntések információs és motivációs tényezőit, továbbá a sportlétesítmények működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági és vezetéselméleti ismereteket.

A képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának támogatásával valósul meg, és előreláthatólag 2021. szeptemberében indul, az órák kéthetente péntek délután és szombat délelőtt lesznek megtartva.

Képzési idő: 2 félév.

További információk a képzés oldalán.

Utolsó módosítás: 2021. augusztus 26. 15:06
nyomtatás
2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!