Tanácskozás a sport képzési, képesítési és foglalkoztatási kérdéseiről
2015. október 1.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A "90 éves a TF"  ünnepségsorozat keretében a magyar sport kulcsszervezetei és képzői rendhagyó meghívót kaptak a "Sport Kerekasztalához".

Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos Rektor, a Testnevelési Egyetem köszöntőjében kiemelte, hogy a nemzeti sportszövetségek és a TF között folyamatosak a kétoldalú egyeztetések a képzési programok tekintetében, és reményei szerint az edzőképzési rendszer egyes elemeinek átalakítása minőségi javulást hoz.

A képzési szintek, szakok átalakításokról szólt Bognár-Nagy Dóra, az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságának közigazgatási tanácsadója is. Tematikus áttekintést adott a képzés és foglalkoztatás szabályozásáról a sport ágazatban szereplő képesítések vonatkozásában.

A Magyar Olimpiai Bizottság képviseletében megjelent Fábián László sportigazgató és Lehmann László, a MOB sportiskolai programvezetője, valamint a 45 nem-olimpia sportágat tömörítő NOS oktatási és edzőképzési munkacsoport vezetője, és egyben a Kick-box Szövetség alelnöke, Király István. Jelentős számban érkeztek oktatással, edzőképzéssel foglalkozó szövetségi szakemberek, pl. a labdarúgás, kézilabda, úszás, asztalitenisz, öttusa, súlyemelés, birkózás, kajak-kenu, szinkronúszás, kung-fu sportágak sportági szakszövetségektől. A Paralimpiai Bizottság, a Speciális Olimpiai Szövetség, a Magyar Diáksport Szövetség és a FODISZ is képviseltette magát. A sportszakmát a Magyar Edzők Társasága, a Magyar Sporttudományi Társaság és a Magyar Sportmenedzsment Társaság mellett jeles egyetemi képviselők jelenítették meg. A Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói és kutatói követték még figyelemmel az eseményt.

A rendezvényen megjelent a Miniszterelnöki Hivatal, az EMMI EU és Nemzetközi Szervezetek Főosztály, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Helyettes Államtitkárság, és Magyar Fejlesztési Központ munkatársa, osztályvezetője.

Stephen Studd, az Európai Sport és Sportfoglalkoztatási Obszervatórium képviseletében a sportágazat nemzeti és európai stakeholdereinek együttműködése az ágazat emberi erőforrásának fejlesztésében címmel tartott előadást. Az ágazati tanácsok egy speciális fajtája a készségek (skills) tanácsa vagy szövetsége (Sector Skills Councils vagy Alliance). Az Európai Bizottság Foglalkoztatási Főigazgatósága támogatásra érdemesnek minősítheti a sportágazat stakeholdereinek ilyen jellegű együttműködését, hiszen több 2020-as stratégiai céljának eléréséhez járulhat hozzá a sport, úgy mint a képzettségi szint emelése (több diplomás szakember), több foglalkoztatott, a társadalmi kohézió erősítése a sport általi integrációval és a sportintegráció erősítésével. A fejlesztési források nemzeti és európai szinten is ezekhez a célokhoz kötődnek. A kerekasztal háttéranyag is tartalmazta, majd Steven Studd előadásában megerősítette, hogy a sportágazat képtelen kimutatni gazdasági erejét, a társadalmi, egészségügyi, gazdasági, kereskedelmi hasznát, mert nincs rendszeres adatalapú kimutatás, elemzés. Az ehhez szükséges minimális erőforrások hiánya miatt versenyképtelennek tűnik más ágazatokkal szemben, miközben 3%-os a részesedése a GDP termelésben és 3,5% a foglalkoztatottságban uniós szinten, a legfrissebb, szeptember elején kiadott Európai Parlamenti elemzés szerint.

Studd szerint a nemzeti és európai szinten is több tényező arra mutat, hogy az érdekelt sportszervezeteknek és képzőknek csak állandó kommunikációval, rendszeresített közös munkával sikerült elérni, hogy a képzési struktúra koherens és minőségbiztosított legyen, hogy a képzési standardokat (KKK, SZVK) a foglalkozási standardokból képezték.

Kidolgozásra vár a tapasztalati úton, informális/non-formális tanulás útján szerzett tudás elismerése, röviden a validáció transzparens és dokumentált rendszere, mely régóta megfogalmazott igénye a hazai sportszövetségeknek is. Ez a kérdés is felveti annak a szükségességét, hogy a "sporttudás" mérési és értékelési módszertani megújulása, az eszközök gyarapítása és pontosítása megtörténhessen, ami - ismételten - a sportszervezetek és a képzőintézmények együttes munkájával érhető el.

A kerekasztal hozzászólalások keretében a megjelent képviselők az adott sportszervezet régóta fennálló vagy aktuális, de mindenképpen megoldásra váró problémáit osztották meg a jelenlévőkkel. Harmadik felkért előadóként Dr. Chaudhuri Sujit, a TF Sportmenedzsment tanszék docense, a Karrier Iroda és Tehetséggondozási Központ vezetője az emberi erőforrás-menedzsment 21. századi kihívásairól tartott előadást. A más ágazatokból ismert szabályszerűségek alkalmazását a sporthoz kötődő szervezetekre ismertette úgy, hogy a  jó gyakorlatok konkrét alkalmazásának okairól és eszközrendszeréről beszélt. A versenyképes karrierre felkészítő és tehetségfejlesztő programok lényegét is bemutatta, melyek a sportágazat emberi erőforrás-kezelésben professzionális szervezeteinek is tekinthetők.

A rendezvény elérte egyik megfogalmazott célját, hogy a hazai sportszakmai képesítésekkel, képzésekkel és foglalkoztatással kapcsolatos minőségi szemlélet kialakításához szükséges szakmai fórumot biztosítson. A folytatás a szakmai szervezetek hozzászólásának tükrében időszerű, melynek részleteiről a kiadásra váró kerekasztal összefoglaló elkészülte után adunk hírt.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!