Hírek

Dr. Hepp Ferenc Emléknap

A magyar sport kiemelkedő személyiségére dr. Hepp Ferencre emlékeztek november 3-án születésének 100. évfordulója alkalmából. A Magyar Testnevelési Főiskola igazgatójaként, a Magyar Kosárlabda Szövetség elnökeként, a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség végrehajtó bizottságának tagjaként korszakos jelentőségű munkát végzett és szerzett ezzel el nem évülő elismerést Magyarország számára.

Az évfordulón a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), a Magyar Kosárlabdázok Országos Szövetsége, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Sporttudományi Társaság, a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete, valamint a tanítványok, a kollegák és a tisztelők vettek részt az egész napos rendezvényen, amire eljött az ünnepelt három gyermeke: Judit, Katalin és Ferenc, és szülővárosának, Békésnek a küldöttei is ott voltak.

A megemlékezésen gazdag program keretében idézték fel a magyar kosárlabda sport megteremtőjének életútját. Sportszakmai fórummal kezdték, ahol dr. Nádor László, Hepp Ferenc egykori tanítványa, majd kollégája elevenítette fel személyes emlékeit Hepp Ferencről. Őt dr. Radák Zsolt, a TF dékánhelyettese, Nar Zanolin a FIBA EUROPE főtitkára, dr. Sterbenz Tamás az MKOSZ főtitkára, Alterios Zois a FIBA EUROPE ifjúsági bizottságának elnöke, végül Rátgéber László mesteredző előadásai követték, melyek a kosárlabdázás jelene, jövője és nemzetközi vonatkozásairól szólt.

A TF kertjében álló szobor megkoszorúzásával folytatódott az ünnepség, ahol dr. Istvánfi Csaba professzor emeritus és, George Vassilakopoulos a FIBA EUROPE elnöke, valamint Dr. Szabó Tamás a MOB alelnöke mondott beszédet. Majd Névadó ünnepség következett dr. Tihanyi József beszédével: a kar főépületében lévő dísztermet Hepp Ferencről nevezték el.

Délután pedig a mozgásé és a kosárlabdáé volt a főszerep: zenés kosaras show a Kiss Lenke Kosárlabda Suli előadásában, majd Dobor Dezső, az emléknap sajtófőnöke méltatta Hepp Ferenc életútját. Ünnepi köszöntők is elhangzottak: dr. Berényi János, a MKOSZ elnöke és Borislav Stanković, FIBA főtitkár részéről.

Itt került átadásra a dr. Hepp Ferenc tiszteletére alapított emlékdíj, amelyet Borislav Stanković és dr. Istvánfi Csaba vehetett át dr. Tihanyi József dékántól.

17 órakor kezdődött a Magyarország – Crvena Zvezda (Szerbia) barátságos férfi kosárlabda mérkőzés, amely szerb csapatnak hozott győzelmet. A mérkőzés szüneteiben sem maradt program nélkül a közönség: az 1. szünetben az 1980. évi magyar női olimpiai válogatottat köszöntötte Bartha Ferenc, az MKOSZ tiszteletbeli elnöke.

A 2. szünetben Dr. Hepp Ferenc posztumusz elismerése és az őt követő MKOSZ elnökök köszöntése következett. Ezt a békési Dr. Hepp Ferenc általános iskola tanulóinak táncbemutatója követte. A 3. szünetben pedig az 1999. évi magyar férfi Európa-bajnoki válogatottat köszöntötte Bartha Ferenc, az MKOSZ tiszteletbeli elnöke.

Életút

Istvánfi Csaba emlékező beszédében elmondta, hogy amikor a magyar férfi kosárlabda válogatottal 1986 novemberében amerikai túrán vettek részt, ellátogattak Springfieldbe, ahol Hepp Ferencet 1981. április 27-én posztumusz a Naismith Memorial Baskettball Hall of Fame tagjává választották, ahol mind a mai napig az egyedüli magyarként tisztelhetjük. A róla készült tablón a nagyméretű képe melletti méltató szöveg így kezdődik: „Született Békésen, Magyarországon… „ 1909. november 3-án.

Hepp Ferencnek nem volt könnyű gyermekkora, kezdte a gazdag pálya ismertetését Istvánfi Csaba a koszorúzáson. Hepp Ferenc életpályáját az ő szavai alapján osztjuk meg olvasóinkkal. Édesapját 3 éves korában elveszti. Megélhetésük érdekében kénytelen megszakítani gimnáziumi tanulmányait. Kelmefestő inasnak áll be, majd 21 éves korában a Békési Református Gimnáziumban kitűnő eredménnyel érettségizik. Elsősorban az atlétikában eredményes sportoló továbbtanulási kérését a Pázmány Péter Tudományegyetem matematika-fizika szakán és a TF-en egyaránt elfogadják. Az immáron teljes árvaságra jutott és anyagi háttérrel nem rendelkező fiatalember a TF-et választotta, ahol teljes ösztöndíjjal folytathatta tanulmányait és ahol a kollégium jelentette számára a családot. Az 1933/34-es tanévben az iskola legjobb tanulója, rangelső a TF-en. Testnevelő tanári diplomáját 1934-ben vette át. Ugyanebben az esztendőben elnyeri a genfi Rousseau Intézet nemzetközi ösztöndíját, ahol angol és francia nyelven letett vizsgái alapján ismét rangelső. Ezt követően szintén ösztöndíjjal az egyesült államokbeli Springfield College-ba, a kosárlabdázás őshazájába kerül, ahol Master of Education, testnevelő tanári diplomát szerez.

Pályája következő állomása az IOWA University, itt 1935-ben Doctor of Philosphy (PhD) tudományos fokozatot szerez A jellem egységes alapelemei című disszertációjával.  Amerikai tanulmányai 1937-ben, a University of Southern Californián (Los Angeles) fejeződtek be.

Tanársegédként a TF-en

A kosárlabdázást oktatja, de a pszichológiával is intenzíven foglalkozik, 1941-ben főállású tanárrá nevezik ki. Az Amerikában szerzett PhD fokozatát itthon nem fogadják el, mondván, írjon egy másikat és tegye le a kötelező vizsgákat. 1942-ben a Pázmány Péter Tudományegyetemen sikeresen védte meg a Célbadobás lélektani elemzése című bölcsészdoktori értekezését, amelyben a motoros tanulás törvényszerűségeit és a vizuális, valamint a kinesztetikus érzékelés összefüggéseit tárta a bizottság elé. Disszertációja a testnevelés és sporttudomány hazai kibontakozása számára úttörő értékű dokumentációt jelentett.

A szakmai munka mellett jutott idő a szerelemre is: Heinisch Erika, későbbi felesége rákospalotai kertes házuk kapujában izgatottan várta a Tanár urat, aki egy sportrepülőgép utasaként érkezett a randevúra.

A II. világháború befejezése után romokban heverő TF-en a romeltakarító és a helyreállító munkákat Hepp Ferenc irányításával végezték.

A TF igazgatója

Az 1947-ben kinevezett igazgató főiskola küldetését a következőképpen fogalmazta meg: „A TF a magyar sportmozgalom legmagasabb szintű szakemberképző, módszertani és tudományos kutatóintézete.” Ennek szellemében, és a kivédhetetlen szovjet irányítás diplomatikus kezelése mellett megújította és korszerűsítette a főiskola szervezetét és tartalmi működését. Az ő iránymutatása nyomán kezdődött meg a főiskola tanszékeinek a kialakítása, míg 1951-ben eredményes igazgatói tevékenysége ellenére „nyugatos múltja” miatt leváltják. Nem keseredik el, energiáit a tudományos élet és kosárlabdázás felé fordítja felé.

Kosárlabda

1954-ben kezdeményezésére alakul meg a Testnevelési Tudományos Tanács, 1959-ben alapítója és igazgatója a TF Kutatóintézetének (TFKI). 1960-ban első alelnöke az UNESCO tanácsadó szervezetének, a Nemzetközi Testnevelési és Sporttudományos Tanácsnak, és a Magyar Tudományos Akadémián pszichológiából tudományos fokozatot szerez A sportmozgások érzékelésének főbb kérdései című értekezésével.

1956-1980 között, egészen haláláig elnöke a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének, a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) európai társelnöke, a nemzetközi kosárlabdaélet motorja. W. Jones FIBA elnök, R. Busnell a FIBA európai elnöke és Hepp Ferenc alkották azt a „nagy hármast”, akik a nemzetközi kosárlabdaéletet irányították. 1948-1980 között valamennyi olimpián ő képviselte a FIBA-t.

Hepp Ferenc kiemelkedő személyiségjegyei voltak a tudásvágy, a szerénység, a versenyszellem, a segítőkészség, az igazságosság, a bátorság, a diplomáciai érzék és a hűség: szülőföldjéhez, Békéshez, hazájához Magyarországhoz, hűséges volt családjához és alma materéhez, a TF-hez.

Képgaléria.

kosárlabda,emléknap