Köztársasági Ösztöndíj Pályázat 2014
2014. május 28.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Az emberi erőforrások minisztere a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 64. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 24.§-ban foglaltak szerint a 2014/2015-ös tanévre köztársasági ösztöndíjat adományoz.

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak a Kar államilag támogatott, illetve költségtérítéses teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

Köztársasági ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából azok a hallgatók részesülhetnek, akik

  • kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetőleg
  • tudományos diákkörben, illetve közéleti, szakmai területen kimagasló munkát végeztek.
Fenti kritériumok alapján Köztársasági Ösztöndíjban a Karon a 2013. október 15-i statisztikai adatközlés szerinti, államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatók számának 0,8 %-a részesülhet, azaz a TF 9 hallgatója.

A köztársasági ösztöndíj egy teljes tanév időtartamára 10 hónapon át adható. Havi összege a 2014/2015. tanévben az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c, pontja alapján 34.000 forint havonta.

A 2014/2015. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2014/2015. tanévben folyósítható (a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdése szerint a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató részére); amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2014/2015. tanév első, őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (tehát a 2014/2015. tanév második, tavaszi félévében) folytatja.

A köztársasági ösztöndíjat az egyetem szenátusa által javasolt rangsor alapján, az emberi erőforrások minisztere személyre szólóan adományozza.

A köztársasági ösztöndíj elnyerésére vonatkozó kari javaslatot a dékán a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben teszi meg.

Pályázni a letölthető pályázati lapon lehet, melyhez a megfelelő igazolásokat csatolni kell.

A pályázat benyújtási határideje: 2014. június 28.

A pályázatokat a Dékáni Hivatalhoz kell benyújtani. A hiányosan benyújtott illetve valótlan adatokat tartalmazó pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

Letölthető dokumentumok:

  • a felhívás hivatalos anyaga >>>
  • a pontrendszer ismertetése >>>
  • pályázati adatlap >>>

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!