Tudományos és szakmai ösztöndíj 2021-22/2
2022. január 18.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A 2021/22-es tanév II. félévére a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Tanulmányi Hivatala pályázatot ír ki tudományos és szakmai ösztöndíj elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ac) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 10. § (4) bekezdés és az Egyetem Térítési Juttatási Szabályzatának 23.§ alapján.

1. Jogosultak köre

Tudományos és szakmai ösztöndíjra jogosultak az Egyetem nappali tagozatos képzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, doktori képzésben állami ösztöndíjas képzésben résztvevő és az egyetemi közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók

 • akik kiemelkedő tudományos tevékenységet vagy
 • akik kiemelkedő szakmai tevékenységet végeztek.

2. Pályázat benyújtásának módja

Figyelem! A pályázatot elektronikusan Neptun rendszeren keresztül lehet benyújtani a kérvények menüpont alatt a Tudományos és szakmai ösztöndíj kérvényre kattintva. A dokumentumokat Pdf formátumban csatolandók!

Tudományos és szakmai tevékenységre a pályázat beadását megelőző egy félév teljesítménye alapján adható pont! Témaegyezés esetén csak a legmagasabb pontértékű tevékenységre adható pont!

3. Pályázat érvényessége

 • ha a hallgató az előírt határidőben benyújtotta a pályázatot,
 • a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte,
 • ha az előző félévben legalább 3,5 tanulmányi átlagotért el,
 • ha az előző félévben legalább 25 kreditpontotszerzett,
 • valamint a hallgató és a pályázata megfelel a jogszabályokban és az egyetem szabályzataiban előírt követelményeknek.

A pályázat csak a megfelelő mellékletekkel együtt érvényes. Megfelelő mellékletnek minősül az az igazolás/dokumentum, melyen aláírás és pecsét együttesen szerepel. Ha a fentiek közül valami hiányzik, a pályázat elutasításra kerül!

4. A pályázatok benyújtási határideje

2022. február 17. (csütörtök) 23:59. A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

4. Tartalmi követelmények

 • Kiemelkedő tudományos tevékenység esetén: OTDK, TDK konferencián való részvét esetén a szerzett oklevél fénymásolatának vagy részvételi igazolás csatolása,
 • Egyéb a képzési és fokozatszerzési követelményeken jelentősen túlmutató tudományos szakmai tevékenység esetén: tudományos, szakmai versenyen való részvét esetén annak megnevezése, időpontja a részvételi igazolás vagy a szerzett oklevél fénymásolatának csatolása
 • Publikáció esetén: lektorált, tudományos vagy ismeretterjesztő folyóiratban megjelent - doktoranduszok esetén csak a fokozatszerzési követelményeken jelentősen túlmutató - cikk kerül elfogadásra, amelynek igazolása a dokumentum adatainak feltüntetésével történik (a cikk azon oldala, amely tartalmazza a megjelenés dátumát, helyét, a szerzőt, amennyiben ezeken nem jelenik meg, akkor szükséges még a megjelenítő lap első oldala vagy tartalomjegyzéke)
 • A Pályázat elbíráláshoz csak PDF formátumú elektronikus dokumentumok kerülnek elfogadásra, tehát pl. doc, docx vagy JPEG kiterjesztésű dokumentumok NEM fogadhatók el.
 • Az aláírással és pecséttel érvényesített dokumentumok csak akkor fogadhatók el, ha a hitelességet igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.
 • A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját fordítás feltöltése is.
 • A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.
 • A dokumentumokat az elektronikus űrlap megfelelő helyeire szükséges feltölteni. Csak a megfelelő helyre feltöltött dokumentumok vehetők figyelembe a bírálás során.
 • A Bizottság a feltöltött igazolások eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis dokumentumok feltöltése fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után.

5. Általános tudnivalók

 • A pályázati adatalap tartalmazza a pályázó által végzett tevékenység elbírálásra alkalmas részletességű leírását, a megfelelő referenciákat, melyek segítségével a pályázó tevékenysége leellenőrizhető, illetve bizonyítható. (fel kell tüntetni az adott félévet megelőző tanulmányi átlagot és a hallgató által teljesített kreditek számát).
 • Nem részesülhetnek szakmai-tudományos közéleti ösztöndíjban a korábban már támogatott tevékenység
 • Pályázathoz csatolt igazolásnak aláírást, pecsétet tartalmaznia kell.
 • Pályázni csak olyan tevékenységre lehet, amelyekért a pályázó nem részesült más forrásból teljes támogatásban.

6. Adatkezelés

 • A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai és az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra.
 • Az a tény, hogy a hallgató közéleti ösztöndíjban részesül, valamint az ösztöndíj célja, összege nyilvánosságra hozható. E tényt a közéleti ösztöndíjra történő pályázatának benyújtásával a hallgató tudomásul veszi.

Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámát és az ösztöndíj összegét a pályázók létszáma és a keretösszeg határozza meg.

A felmerülő kérdésekkel a benyújtási határidő előtt kell felkeresni a Hallgatói Önkormányzat tagjait, a „K” épület I. emelet (A112) HÖK irodájában, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.

Az új pályázati adatlap a Neptun rendszeren keresztül érhető el.

Tudományos-szakmai tevékenység, pontrendszer

OTDK/TDK konferencia részvétel max. 25 pont. A legjobb eredmény számítható be!

 • Pro Scientia aranyérem, különdíj: 25
 • Országos I. helyezett: 20
 • Országos II. helyezett: 18
 • Országos III. helyezett: 16
 • Országos különdíj: 14
 • OTDK részvétel: 10
 • Intézményi I. helyezett: 12
 • Intézményi II. helyezett: 10
 • Intézményi III. helyezett: 8
 • Intézményi különdíj/dicséret: 6

Publikációs tevékenység max. 16 pont

 • Tudományos, magyar, első szerző: 10 pont
 • Tudományos, magyar, társszerző: 8 pont
 • Tudományos, idegen nyelvű, első szerző: 16 pont
 • Tudományos, idegen nyelvű, társszerző: 10 pont
 • Ismeretterjesztő, magyar, első szerző: 4 pont
 • Ismeretterjesztő, magyar, társszerző: 3 pont
 • Ismeretterjesztő, idegen nyelvű, első szerző: 8 pont
 • Ismeretterjesztő, idegen nyelvű, társszerző: 4 pont

Egyéb tudományos szakmai tevékenység max. 10 pont

 • Nemzetközi szakmai versenyen való helyezés, különdíj: 10
 • Nemzetközi szakmai versenyen való részvétel: 5
 • Országos szakmai versenyen való helyezés, különdíj: 6
 • Országos szakmai jellegű versenyen való részvétel: 3
2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!