Pályázati hírek

Rendszeres szociális ösztöndíj 2021-22/2

A 2021/22-es tanév II. félévére a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Tanulmányi Hivatala pályázatot ír ki rendszeres szociális ösztöndíj elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ba) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 16. § és 21.§ bekezdései és az Egyetem Térítési Juttatási Szabályzatának 28.§ alapján.

1. Jogosultak köre

Rendszeres szociális ösztöndíjra jogosultak az Egyetem nappali tagozatos képzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, illetve doktori képzésben, állami ösztöndíjas hallgatók.

2. Pályázat benyújtásának módja

 • Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat leadása UNIPOLL rendszerben történik
 • A Rendszeres szociális ösztöndíj kérvényét a NEPTUN rendszerben is le kell adni.
 • Szükséges a szociális helyzetet igazoló dokumentumok csatolása!
 • A leadott pályázatok eredeti csatolt dokumentumait meg kell őrizni!
 • Az UNIPOLL kérvényt PONTOSAN és FIGYELMESEN töltsétek ki!
 • A szükséges igazolásokat egy példányban mellékeljétek az UNIPOLL rendszerben!

3. Pályázat érvényessége

 • ha a hallgató a pályázati adatlapot a kitöltési útmutató alapján hiánytalanul kitöltötte és aláírta (NEPTUN kód és dátum), és
 • a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot leadta az UNIPOLL rendszerben és
 • a NEPTUN rendszerben is leadta a kérvényt
 • csatolta a rendszeres szociális helyzetet alátámasztó valamennyi igazolást, dokumentumot az előírt határidőben és helyen
 • és a hallgató és a pályázata megfelel a jogszabályokban és az egyetem szabályzataiban előírt követelményeknek.

Ha a fentiek közül valami hiányzik, a pályázat elutasításra kerül, a pályázat elbírálása során hiánypótlásnak nincs helye!

4. Tartalmi követelmények

 • A Pályázat elbíráláshoz csak PDF formátumú elektronikus dokumentumok kerülnek elfogadásra, tehát pl. doc, docx vagy JPEG kiterjesztésű dokumentumok NEM fogadhatók el.
 • Az aláírással és pecséttel érvényesített dokumentumok csak akkor fogadhatóak el, ha a hitelességet igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.
 • A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját fordítás feltöltése is.
 • Több oldalas dokumentum esetén egy PDF fájlban legyen a fájlok!
 • A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.
 • A dokumentumokat az elektronikus űrlap megfelelő helyeire szükséges feltölteni. Csak a megfelelő helyre feltöltött dokumentumok vehetőek figyelembe a bírálás során.
 • A Bizottság a feltöltött igazolások eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis dokumentumok feltöltése fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után.

5. Általános tudnivalók

 • A kérelem elbírálásának szempontrendszerét az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzata 27.§ (1) bekezdésének 1., 2., és 3. pontja tartalmazza.
 • A rendszeres szociális ösztöndíj megállapítása, a szociális helyzet megállapítása, a besorolás, a szempontrendszer valamint a beadott pályázati űrlap és dokumentáció alapján történik.
 • A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás.
 • A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató:
  • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
  • halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
  • családfenntartó, vagy
  • nagycsaládos, vagy
  • árva.
 • A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató:
  • hátrányos helyzetű, vagy
  • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
  • félárva.
 • A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató a külföldiek miniszteri ösztöndíjában részesül.

6. Adatkezelés

 • A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai és az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra.
 • Az a tény, hogy a hallgató ösztöndíjban részesül, valamint az ösztöndíj célja, összege nyilvánosságra hozható. E tényt a ösztöndíjra történő pályázatának benyújtásával a hallgató tudomásul veszi.

Kérjük, figyelmesen olvassátok végig a kitöltési útmutatót és a pályázati formanyomtatványt, melyeket a www.tf.hu oldalon megtaláltok.

A felmerülő kérdésekkel a benyújtási határidő előtt kell felkeresni a Hallgatói Önkormányzat tagjait, a „K” épület I. emelet (A112) HÖK irodájában, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.

Fontos, hogy az eredeti csatolt hivatalos dokumentumokat meg kell őrizni!!

A pályázatok leadási határideje: 2022. február 17. (csütörtök) 23:59.

felhívás,ösztöndíj
Sport Coaching BA and MSc Programs application deadline extended