TFSE sportösztöndíj
2020. január 13.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Minden nappali és levelező tagozatos TE hallgató számára, aki a TFSE valamelyik szakosztályában aktívan sportol (azaz állami ösztöndíjas és költségtérítéses hallgatóknak is), a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete pályázatot tesz közzé kiemelkedő sporttevékenységük támogatására, ösztönzésére.

Pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon lehet!

A pályázatok leadási határideje: 2020. február 14. (péntek) 14:00

Leadás módja:

  • személyesen, a Hallgatói Önkormányzat által meghirdetett időpontokban vagy
  • postai úton a Testnevelési Egyetem Tanulmányi Hivatalába, Ácsné Péter Krisztinának címezve (1123 Budapest Alkotás utca 44.).

Az ösztöndíjpályázaton nyertes hallgató az Egyetem és a TFSE együttműködési megállapodása alapján vállalja, hogy az érintett szakosztály sportszakmai munkájában, ideértve az edzéseket és a versenyeket, az ösztöndíjazott időszakban részt vesz. Amennyiben a hallgató nem teljesíti a meghatározott feltételeket, a szakosztályvezető javaslattal élhet a TFSE elnöke felé. A rektor az elnök kérelmére elrendelheti az ösztöndíj folyósításának felfüggesztését vagy megszüntetését.

A pályázatok elbírálása

A jogosultak körére, a támogatás összegére – és ennek szakosztályok, illetve nyertes pályázók közötti felosztására – a TFSE Szakbizottsága tesz javaslatot, amit az Egyesület elnöke terjeszt a rektor elé minden hónap végéig. A támogatás megítéléséről a rektor dönt. Pályázati időszakban csak az lehetett támogatott, aki a megadott határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be. Fellebbezni írásban, az eredmények nyilvánosságra hozatalának napjától számított 15. napig lehet a Testnevelési Egyetem Felülbírálati Bizottsága felé!

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!