TFSE sportösztöndíj
2021. január 18.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Minden nappali és levelező tagozatos hallgató számára, aki a TFSE valamelyik szakosztályában aktívan sportol (azaz állami ösztöndíjas és költségtérítéses hallgatóknak is) a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete pályázatot tesz közzé a Testnevelési Egyetem hallgatói részére kiemelkedő sporttevékenységük támogatására, ösztönzésére.

Pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon lehet!

A pályázatok leadási határideje: 2021. február 15. (hétfő)

Leadás módja:

  • személyesen, munkaidőben (8:30-16:30) a TFSE Irodában (K2 épület 2. emelet) vagy
  • postai úton: 1123 Budapest Alkotás utca 44. a TFSE-nek címezve.

Az ösztöndíjpályázaton nyertes hallgató az Egyetem és a TFSE együttműködési megállapodása alapján vállalja, hogy az érintett szakosztály sportszakmai munkájában, ideértve az edzéseket és a versenyeket, az ösztöndíjazott időszakban részt vesz.

Amennyiben a hallgató nem teljesíti a meghatározott feltételeket, a szakosztályvezető javaslattal élhet a TFSE elnöke felé. A rektor az elnök kérelmére elrendelheti az ösztöndíj folyósításának felfüggesztését vagy megszüntetését.

A pályázatok elbírálása: a jogosultak körére, a támogatás összegére – és ennek szakosztályok, illetve nyertes pályázók közötti felosztására – a TFSE Sportszakmai bizottsága tesz javaslatot, amit az Egyesület elnöke terjeszt a rektor elé minden hónap végéig. A támogatás megítéléséről a rektor dönt. Pályázati időszakban csak az lehetett támogatott, aki a megadott határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be.

Fellebbezni írásban, az eredmények nyilvánosságra hozatalának napjától számított 15. napig lehet a Testnevelési Egyetem Felülbírálati Bizottsága felé.

Utolsó módosítás: 2021. július 2. 5:50
nyomtatás
2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!