Hallgatói hírek

Budapest Ösztöndíj Program

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Budapest Ösztöndíj Program keretében pályázatot hirdet.

A Budapest Ösztöndíj Program célja:

 • A pályázatot elnyerő felsőoktatási képzésben résztvevő ösztöndíjasok betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét;
 • A diplomamunka megírásához biztosított szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségekkel járuljon hozzá a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazásához.
A Program jellemzői, feltételei
  1. A Program időtartama: 10 hónap.
  2. A Program kezdési időpontja: 2016. szeptember, keresztféléves képzés esetén 2017. február.
  3. A Program résztvevője lehet (legfeljebb 20 fő), az a
   • a magyar állampolgárságú,
   • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
   • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt, illetve letelepedett jogállású, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú,
   • büntetlen előéletű, cselekvőképes, felsőfokú tanulmányait folytató, nappali tagozatos, a Program kezdési időpontjában alap- v. mesterképzés utolsó tanulmányi évét megkezdő hallgató, aki:
    • valamely fővárosi felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll;
    • jó (legalább 4,00 átlag) tanulmányi eredménnyel rendelkezik;
    • a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból írja;
    • angol, német vagy francia legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik;
    • a diploma megszerzésének évében 30. életévét nem tölti be.
  4. Az ösztöndíj mértéke: bruttó 50.000,-Ft/hó/fő

   Jelentkezési határidő: 2016. április 15. Az elbírálás határideje: 2016. május 31.

   • A pályázati határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A formailag nem megfelelő pályázatok az érdemi elbírálásból kizárásra kerülnek.
   • A pályázatok véleményezés céljából megküldésre kerülnek a Főpolgármesteri Hivatal szakmailag illetékes szervezeti egységei részére, melynek szakmai egyet nem értése esetén a pályázat az elbírálás további szakaszaiban nem vehet részt.
   • Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezőket 4 tagú bizottság hallgatja meg. E 4 tagú bizottság a meghallgatásokat követően javaslatot tesz az ösztöndíjak adományozására az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága felé.
   • Az ösztöndíjak odaítéléséről a Fővárosi Közgyűlés dönt az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának javaslata alapján.
   • A Fővárosi Közgyűlés fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatban feltüntetett adatokat ellenőrizze. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a pályázó valótlan adatokat állított és az alapján jutott ösztöndíjhoz, a kiutalt összeget vissza kell fizetnie. A Fővárosi Közgyűlés döntése ellen jogorvoslati lehetőségnek nincs helye.

   Jelentkezés

   Pályázati adatlap és annak mellékleteinek megküldésével a Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályának (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) címezve, lezárt borítékban, kizárólag postai úton vagy személyesen, a „BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM” jelige feltüntetésével.

   A pályázati anyagot két eredeti példányban kérjük megküldeni (az egyik példányt kérjük nem összetűzni).

   Dokumentumok:

   • pályázati adatlap >>>
   • nyilatkozat >>>
   • szakdolgozati témák >>>
   • a vonatkozó önkormányzati rendelet >>>

   pályázat,közigazgatás,Budapest Ösztöndíj Program,Főpolgármesteri Hivatal