Pályázati felhívás kollégiumi elhelyezésre a 2024/25-ös tanévre
2024. május 16.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Kollégiumi Bizottsága a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata, Térítési- és Juttatási Szabályzata és a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem kollégiumi ellátásának ügyrendje alapján pályázatot hirdet a 2024/25-ös tanévre, kollégiumi elhelyezésre.

Pályázatot a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló nappali tagozatos és államilag finanszírozott hallgatók - beleértve a doktorandusz hallgatókat is – nyújthatnak be. A megüresedett kollégiumi férőhelyeket, amennyiben nincs a férőhelyre pályázó állami ösztöndíjas hallgató az önköltséges hallgatók a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározottak szerint pályázat útján elnyerhetik.

 1. A pályázat érvényességének feltételei:

A hallgató:

 • NEPTUN rendszerben leadja a kérvényt

ÜGYINTÉZÉS → KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉS; és

 • határidőben benyújtja a kitöltött és elektronikusan aláírt pályázati adatlapját a pályázati útmutatóban előírt csatolandó dokumentumokkal együtt az UNIPOLL rendszerben; és

 • aktív státusszal rendelkezik az aktuális félévben a NEPTUN rendszerben

 • amennyiben rendszeres szociális ösztöndíjat is igényel a hallgató, NEPTUN rendszerben a szociális ösztöndíj kérvényt is le kell adni.

2.      A pályázat rendje:

 1. A szociális, tanulmányi, közéleti valamint a sport eredmények elbírálásához a pályázati adatlap kitöltése szükséges. Ennek hiányában is érvényes a jelentkezés, viszont 0 pontos lesz pályázata.
 2. A pontszámítás során figyelembe vételre kerül a hallgató szociális helyzete, közösségi munkája, sport és tanulmányi eredménye.
 3. A pályázati adatlapot és a csatolandó dokumentumokat az előírt határidőben kell benyújtani!
 4. A pályázathoz szükséges adatlap megnyitható a következő felületről: tf.hu, Hallgatók, Kerezsi Endre Kollégium. A pályázati adatlaphoz mellékelni kell az elbíráláshoz szükséges igazolásokat.
 5. A pályázati adatlapot és a csatolandó dokumentumokat május 14.-től június 11-ig lehet az UNIPOLL rendszeren keresztül leadni.
 6. Sporteredmény: a sportversenyen elért eredményeket a sportági szakszövetségtől kikért, eredeti igazolással lehet alátámasztani. Érvényes sporteredmény: szeptember 01-től
 7. Közéleti eredmények: közéleti pontokat a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem intézményén belül folytatott társadalmi, illetve tudományos munkáért adunk, amelyet szintén igazolni szükséges.
 8. A tanulmányi teljesítményt az egyetem hivatalból vizsgálja, ahhoz adatok szolgáltatása nem szükséges.
 9. Általános tudnivalók:
  1. A pályázati időszak május 14-tól június 11-ig tart.
  2. Pályázatot a határidő lejárta után benyújtani nem lehet!
  3. Valótlan adatok feltüntetése a kérelem elutasítását vonja maga után.
 10. A döntésről szóló határozatot a pályázók Neptun rendszeren keresztül kapják
 11. A hallgató sikeres kollégiumi felvételi eljáráson való részvételt követően, férőhelyét szeptember 09-ig írásban mondhatja le. A jelzett határidőkön túli lemondás esetén, a szeptember havi kollégiumi térítési díjat köteles kifizetni a hallgató.
 12. Az a hallgató, aki felvételt nyert, a beköltözésre kijelölt időpontban köteles a férőhelyét elfoglalni. Amennyiben a megjelölt időpontban nem tud beköltözni, erről írásban értesítenie kell a kollégiumot, ellenkező esetben férőhelye feltöltésre kerül a várólistáról.
 1. Tartalmi követelmények:

 • A Pályázat elbíráláshoz csak PDF formátumú elektronikus dokumentumok kerülnek elfogadásra, tehát pl. doc, docx vagy JPEG kiterjesztésű dokumentumok NEM fogadhatók el.

 • Az aláírással és pecséttel érvényesített dokumentumok csak akkor fogadhatóak el, ha a hitelességet igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.

 • A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját fordítás feltöltése is.

 • Több oldalas dokumentum esetén egy PDF fájlban legyen a fájlok!

 • A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.

 • A dokumentumokat az elektronikus űrlap megfelelő helyeire szükséges feltölteni. Csak a megfelelő helyre feltöltött dokumentumok vehetőek figyelembe a bírálás során.

 • A Bizottság a feltöltött igazolások eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis dokumentumok feltöltése fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után.

 1. Adatkezelés:

 • A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai és az általuk megbízott személyek valamint a Kollégiumi Bizottság jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra.

 • Az a tény, hogy a hallgató közéleti ösztöndíjban részesül, valamint az ösztöndíj célja, összege nyilvánosságra hozható. E tényt a közéleti ösztöndíjra történő pályázatának benyújtásával a hallgató tudomásul veszi.

Felhívjuk a pályázó figyelmét arra, hogy a határozatot a Neptun rendszerben, illetve az ott rögzített e-mail címre küldjük.

FONTOS, hogy az eredeti csatolt hivatalos dokumentumokat meg kell őrizni!

A pályázat unipoll linkje itt érhető el.

A pályázatok leadási határideje: 2024. június 11. (kedd) 23:59

 

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!