Diplomaosztó
2015. július 24.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Vasárnap már reggel hat órakor igen mozgalmas látvány fogadott a MOM Sport Uszoda és Sportközpontban. Többen színpadot építettek, sokan a csarnokot díszítették, a technikusok a hangosítás technikai feltételeit teremtették meg, ezalatt a TF-es csapat tagjai az ültetési rendet, az eskütétel szövegét és a diplomákat rakodták.

Diplomaosztó 2015. július 19.

Hét órára a TF-es hallgatók hostess csapata is megérkezett; kezdődhetett az eligazítás. Hamarosan mindenki elfoglalhatta a helyét és tette a dolgát.

Fél kilenc fele már szállingóztak az érintettek is, a frissen diplomát szerző hallgatók. A nézőtér is lassan benépesült a hozzátartozókkal. Minden készen állt a kezdésre.

Tíz órakor fel is csendült Beethoven Örömódája, amelyre a TF vezetősége – a magyar és TF zászlót követve – bevonult. Kezdetét vette az ünnepi szenátusi ülés.  A köszöntő beszédet Mocsai Lajos rektor úr tartotta, aki a 90 éves jubileumát ünneplő Testnevelési Egyetem megalapításában résztvevő nagy elődök méltatása után az egyetem előtt álló feladatokat és lehetőségeket tárta az ünneplő közönség elé. A következőképpen fogalmazott: "Amire vállalkoztunk, az nem egyéb és nem is csekélyebb dolog, mint az, hogy a testkultúra őreként és továbbfejlesztőjeként támogatjuk a sport valamennyi szegmensét. Bátran állunk a nagy erőpróbák előtt, mert csak így válhatunk sikeres egyetemmé, a magyar sport humánerőforrás hátterét biztosító intézményévé, a testkultúra, a sporttudomány első számú hazai képviselőjévé."

Beszédének központi témája nem csak a sportban, hanem az élet bármely területén a tiszta lelkiismerettel elvégzett kemény munka – mint legfőbb érték – köré épült, mely az emberi méltóság, megbecsülés és a siker egyedüli záloga.

A haza bölcsét, Deák Ferencet idézte: "Csak a munka fejti ki, csak az tartja fel a testnek és léleknek erejét; csak munka tesz hasznossá magunk és polgártársainkra nézve."

Kiemelte, hogy a végzett hallgatók, fiatal kollégák a sport intellektuális, morális, és gazdasági erőforrásai, jövőjének alakítói, egyúttal kérte a friss diplomásokat, hogy mindenkor legyenek hűek, igazodjanak egy szilárd belső erkölcsi értékrend alakította irányvonalhoz és érezzék választott hivatásuk felelősségének súlyát annak tükrében, hogy milyen tartalmú tudást adnak át a felnövekvő generációknak, mellyel nem csak saját jövőjüket, boldogulásukat alakítják, hanem egy egészséges, sportszerető nemzet jövőjére és boldogulására is hatással vannak.

Hangsúlyozta, hogy bizonyosan sok nehézség és lemondás áll még előttük, de meggyőződése szerint készen állnak arra, hogy értelmet adva saját életüknek, alázattal szolgálják a jövő nemzedékeit, akár testnevelőként, edzőként, kineziológusként vagy menedzserként. Itt jegyezte meg, hogy a "szolgálat" szó különbözteti meg a "pályát" a "hivatástól". Vannak sajátos életpályák, melyek bizonyos végzettséget, rátermettséget, elkötelezettséget kívánnak, de hivatásról általában akkor beszélünk – mondta – mikor ezek mellé társul az a késztetés, hogy a napi feladatok ellátásával és teljesítésével embertársainkat szolgáljuk, akár lemondások árán és a nehezebb utat választva is. Ünnepi beszédének zárásaként megkülönböztetett köszönetét és tiszteletét fejezte ki a szülőknek, hogy biztosították mind az erkölcsi, mind az anyagi hátteret gyermekeik továbbtanulásához.

Majd Simicskó István, sportért felelős államtitkár úr emelkedett szólásra, aki a hallgatók előtt felvázolta a sportoló nemzet már és még megvalósulás előtt álló koncepcióját, és felhívta a hallgatók figyelmét arra, hogy helyük és fontos szerepük van ebben a programban.

Immár 25 éves szokás szerint először a Mesteredzői díj átadására került sor. A Magyar Edzők Társasága minden évben kiírja a pályázatot a Mesteredzői címért, amit csak az arra érdemes, a sport bármely területén eredményes és sikeres edzők kaphatnak meg. Most is négy ilyen díj átadására került sor, amelyet Szabó Bence, a MOB főtitkára, Molnár Zoltán, a Magyar Edzők Társasága elnöke nyújtott át Györe Lajos vízilabda, Pongrátzné Vasvári Erzsébet sportlövő, Sántics Béla úszó és Takács Péter öttusa szakedzőnek. Az idén három Életműdíj átadására is sor került. Antalovits Ferenc súlyemelő, Czigány Károly vízilabda és Giczy Csaba kajak-kenu szakedzők több évtizeden át végzett magas színvonalú munkájukért nyerték el a kitüntető címet. Mocsai Lajos rektor úr is kézfogással köszöntötte őket.

Kollégánk, dr. Fekete Béla nyugállományban lévő egyetemi adjunktus, a kézilabda tárgy oktatója, a Sportjáték Tanszék volt munkatársa Felsőoktatásért emlékplakettet vehetett át Simicskó István államtitkár úrtól.

A 2014-es önállóvá válásunk óta immár második alkalommal avattunk doktorokat a Testnevelési Egyetemen. Most négy PhD hallgató védte meg disszertációját és szerezte meg a doktori címet, köztük  TF-es kollégáink, Kalmár Zsuzsa és Németh Endre egyetemi adjunktusok.

Ekanem Bálint, a TF műhely tagja egy énekszámmal emelte az ünnepélyességet, majd a diplomáikat átvevő hallgatók Diós Bence friss diplomás MA testnevelő-gyógytestnevelő szakos hallgató előmondása után ismételték el az eskü szövegét.

Ezután következett a hallgatók számára a nap fénypontja, a diplomák átvétele. A különböző szakokon végzett hallgatók egyesével mentek fel a színpadra, és vették át diplomájukat a rektortól.

A végzett hallgatók nevében Nagy Máté MSc Sportmenedzser szakos hallgató tartott búcsúbeszédet, ami nem annyira szomorkásra, mint inkább vidámra, a szép TF-es évek részleteit visszaidézve, néhol kimondottan humorosra sikeredett, amit a közönség, a hozzátartozók is jól értettek; legalábbis az ott is felcsattanó nevetések és felhördülések ezt jelezték.

A TF műhely tagjai (Patakfali Edit és Szkokán Mónika) egy RG bemutatóval búcsúztatták a friss diplomásokat, amit a Honfoglalás című film "Kell még egy szó" betétdalára adtak elő, nagy sikert aratva mind a hallgatók, mind a közönség körében.

Hagyományteremtő céllal, a Testnevelési Egyetemen új szokással fejeződött be a diplomaátadási ünnepség: az idén először talárba öltözött hallgatók sapkájukat feldobva szabadultak meg a 3-5 (esetenként 7-8) évig tartó egyetemi éveiktől. Abban bizonyos vagyok, hogy mindannyiuk szívében megőrződik a TF és az ősi jelszónk: "Szellemet, erőt, erkölcsöt egyesíts".

Az ünnepi ülés vezetőségének elvonulása után a hallgatók még hosszú ideig fényképezkedtek a TF zászlai előtt csoport- vagy évfolyamtársaikkal, illetve rokonaikkal.

A MOM Sport Uszoda és Sportközpont levegős, légkondicionált csarnoka kitűnő helyszínválasztásnak bizonyult a nyári hőségben. Az ünnepség nagyon jól és szépre sikeredett, és reméljük, hogy örök élményként marad meg a hallgatók és hozzátartozóik szívében.

szöveg: Nemerkényi Krisztina | fotó: Papp György

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!