Jelentkezés a 2018/2019-es házi TDK-ra
2018. november 5.TDK

Tisztelt Hallgatók és Témavezetők! A Testnevelési Egyetem 2018/2019. tanévi Házi Tudományos Diákköri Konferenciájára való jelentkezést meghosszabbítottuk 2018. november 12, hétfő éjfélig.

Egyben örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a XXXIV. Országos TDK-t 2019 tavaszán a TE rendezi. Az OTDK jelentkezés feltétele a Házi TDK-n való részvétel. A Házi TDK jelentkezési formai és tartalmi feltételei megtalálhatók a http://tf.hu/tdk/altalanos-informaciok oldalon.

A konferencia időpontja: 2018. november 28., szerda.

A TDK honlapját folyamatosan frissítjük az aktuális hírekkel.

Az alábbi űrlap csillaggal jelölt mezőinek kitöltése kötelező!

(a jelentkezési időszak lezárult)

Tájékoztatjuk, hogy 2018. május 25-én hatályba lépett az általános adatvédelmi rendelet (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; „GDPR”), amelynek fő célja a személyes adatok feletti rendelkezés erősítése, továbbá ezzel összefüggésben nagyobb fokú átláthatóság biztosítása az érintettek számára, így megteremtve valamennyi EU tagállamban a személyes adatok egységesen magas szintű védelmét. A GDPR alapján személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre, mint érintettre vonatkozik. A Testnevelési Egyetem tiszteletben tartja a vele kapcsolatban álló személyek személyes adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása érdekében.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!