Először ülésezett új összetételében a TF szenátusa
2023. június 30.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Június 29-én, csütörtökön az egyetem velencei telephelyén ülésezett először új összetételében a TF szenátusa, amelynek tagjai tíz fontos kérdésről, így az új tudományos és innovációs rektorhelyettes személyéről is döntöttek.

A 2022/2023-as tanévben eddigi összetételében utoljára ült össze a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem legfőbb döntéshozói testülete, a szenátus, amely számos fontos napirendi pontot tárgyalt. Már az előttünk álló nyári szünetre hangolva, a TF velencei telephelyén gyűltek össze a képviselők.

Az ülés kezdetén a korábbi öttusázó Bíró Péter, a Nemzeti Sportügynökség vezérigazgatója, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumának új tagja köszöntötte az egybegyűlteket, majd az egyetem új HR-igazgatója, Bőhm György mutatkozott be.

Az egyik, hanem a legfontosabb napirendi pont az új tudományos és innovációs rektorhelyettes megválasztása volt. Ennek előzményeként dr. habil. Lacza Zsombor visszalépett prof. dr. Radák Zsolt javára, Sterbenz Tamás rektor pedig kifejezte határozott szándékát, hogy eddigi eredményes munkája folytatásaként tovább dolgozzanak dr. habil. Lacza Zsomborral a Sportmedicina Központ vezetőjeként és az innovációs tanács első szakértőjeként. A szenátus ezután Radák Zsoltot sorolta első, dr. Rácz Leventét pedig a második helyre, ami azt is jelenti egyben, hogy prof. dr. Radák Zsoltot, a Molekuláris Edzésélettani Kutató Központjának igazgatója lett az új tudományos és innovációs rektorhelyettes.

Először ülésezett új összetételében a TF szenátusa 2

A szenátus a könyvtár és levéltár igazgatójának személyéről is döntött. Ennek értelmében továbbra is Lukácsné Varga Judit áll könyvtárunk élén.

Az ülésen további fontos kinevezésekről is határoztak az egybegyűltek. A Sportági Intézet Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ igazgatója marad dr. Bartha Csaba, a Sport- és Egészségtudományi Intézet Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék vezetője a jövőben is prof. dr. Tóth Miklós lesz. Nincs változás a Küzdősport Tanszék vezetője személyében sem, e szervezeti egység élén továbbra is dr. Németh Endre áll. A Sportági Intézet Rekreáció Tanszékének vezetője marad dr. Lacza Gyöngyvér, míg a Sportági Intézet Sportjáték Tanszékének munkáját továbbra is dr. Ökrös Csaba általános rektorhelyettes irányítja. A Sportági Intézet Torna, RG, Tánc és Aerobic Tanszékének élén sem történt változás, hiszen vezetőjének újra dr. Kalmár Zsuzsannát választották.

A folytatásban megválasztották a szenátus által kijelölt testületek tagjait is: a Tudományos Tanácsét, az Etikai Bizottságét, a Fegyelmi Bizottságét, a Felülbírálati Bizottságét, a Fogyatékosságügyi Bizottságét, a Habilitációs Bizottságét, a Hagyományőrző és Kegyeleti Bizottságét, a Kreditátviteli Bizottságét, a Kutatásetikai Bizottságét, a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságét, a Tankönyv- és Jegyzetbizottságét, a Tanulmányi és Vizsgabizottságét és a TDK Bizottságét.

Továbbra is professor emerita, illetve professor emeritus cím birtokosa dr. Berkes István, Bíróné dr. Nagy Edit, Földesiné dr. Szabó Gyöngyi, dr. Gombocz János, dr. Nyakas Csaba, prof. dr. Pavlik Gábor, illetve dr. Sipos Kornél.

Ezenkívül meghatározták az egyetem intézményi szaknyelvi követelményeit, módosították az egyes alap-, osztatlan és mesterképzési szakok képzési programját, a Budo Csoport létrehozása kapcsán a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. (Szervezeti és Működési Rend) részét, a doktori képzés új, egységes szerkezetű szabályzatához kötődően a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. részét (Hallgatói Követelményrendszer – Doktori Szabályzat), továbbá a Csörsz utcai sportkomplexum felületeinek értékesítése kapcsán a Létesítménygazdálkodási Szabályzatot.  

A TF új vezetőinek gratulálunk, jó munkát kívánunk!

Fotó: Béki Fanni

Utolsó módosítás: 2023. szeptember 25. 12:39
nyomtatás
2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!