Együttműködéssel tenné hatékonyabbá a munkát Szmodis Márta
2021. november 11.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Nagy lelkesedéssel vág bele a munkába a Sport- és Egészségtudományi Intézet új igazgatója, a Kerezsi Endre-díjas Bartusné Dr. habil. Szmodis Márta, aki a hatékony csapatmunkában hisz.

Együttműködéssel tenné hatékonyabbá a munkát Szmodis Márta

Mint arról korábban beszámoltunk, nemrég négy intézet élére választott új igazgatót a Testnevelési Egyetem szenátusa. A Sport- és Egészségtudományi Intézet igazgatója – egyedüli pályázóként – Bartusné Dr. habil. Szmodis Márta lett, aki több mint harminc éve a Testnevelési Egyetem munkatársa.

Nagy, ugyanakkor édes terhet vállalt magára. Mire számít a következő években?

– Egyrészt rengeteg munkára és egyeztetésre. Azért vállaltam el az intézetigazgatói posztot, mert úgy érzem, hogy sokat tudok hozzátenni a jelenlegi működési rendhez. Fő feladatunk az együttműködések elősegítése és az összekötő szerep erősítése.

Mik voltak pályázatának főbb elemei?

– Egy intézet attól válik igazi intézetté, hogy nem különálló egységekből áll, hanem tagjait és egységeit összeköti a közös feladatvégzés. A csapatmunka vonatkozik az oktatásra, a kutatásra, a szolgáltatásokra és a pályázati eljárásokra. Ebből kifolyólag az eddiginél sokkal hatékonyabb, rendszeres munkamegbeszélésekre lesz szükség – tulajdonképpen ez volt pályázatom lényege. 

Ennyire hisz a csapatmunkában?

– Természetesen, hiszen jóval hatékonyabb, mint más munkamódszerek.

Mikortól lesznek érezhetőek a változások az intézet életében?

– Ez a legnehezebb kérdés. Már hétfőn megtartottuk az intézeti tanács első megbeszélését, és látjuk, hogy rengeteg új feladat hárul az egységek vezetőire a műszerbeszerzéstől kezdve egészen a költségvetési tervek elkészítéséig. A reális cél, hogy jövőre kialakulnak az együttműködések, majd a rákövetkező évben – másfél, két éven belül – már konferenciákat tarthatunk, kutathatunk és publikációkat készíthetünk, illetve teljes gőzzel oktathatunk. 

Intézetigazgatóként marad elég ideje oktatásra és publikációk készítésére?

– Igyekszem úgy beosztani az időmet, hogy továbbra is hatékonyan végezhessem ezeket tevékenységeket. Nem lesz könnyű, hiszen az intézet vezetése sok időmet veszi majd el. Számítok az intézeti tanácstagok és minden, az intézetben dolgozó kolléga munkájára. 

Hogyan illeszkednek az ön által említett változások az egyetem modellváltásához?

– Összhangban állnak vele. Mivel sokat beszélgettem Dr. habil. Sterbenz Tamás rektorral, jól ismerem a modellváltással járó új feladatokat és a rektor terveit. Ezeket is figyelembe vettem, amikor elkészítettem a pályázatomat. 

Még vonzóbb hely lesz a Sport- és Egészségtudományi Intézet?

– Erre törekszünk, de csak akkor tudunk idecsábítani, illetve itt tartani oktatókat, kutatókat és fiatal munkatársakat, ha megfelelőek a munkaeszközök – gondolok itt a műszerparkra és a folyamatos eszközellátásra. Másik törekvésünk, hogy a fiatal kollégák az oktatásban is több lehetőséget kapjanak, mert közülük sokan kiváló oktatók. A jelenlegi piaci helyzetben csak akkor tudunk idecsábítani fiatalokat, ha legalább két területen kiváló lehetőségeket tudunk nekik ajánlani. 

Szmodis Márta 1988-ban diplomázott az ELTE Természettudományi Kara biológia-földrajz szakán. 1997-ben iratkozott be az ELTE Természettudományi Kar doktori iskolájába, ahol 2005-ben szerzett PhD-fokozatot. Doktori értekezésének címe: A testszerkezet változása a fejlődés és növekedés során. 1988-ban került a TE jogelődjére, a Magyar Testnevelési Főiskolára. Jelenleg a Testnevelési Egyetem Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék munkatársa, mostantól pedig a Sport- és Egészségtudományi Intézet igazgatója. 2005-ben nevezték ki egyetemi docenssé, és 2019-ben habilitált. Habilitációs értekezését „A rendszeres fizikai aktivitás morfológiai, fiziológiai és pszichoszomatikus hatásainak átfogó vizsgálata gyermek- és fiatal felnőttkorban” címmel írta. Főbb kutatási területei: populációs és sportolói vizsgálatok a humánbiológia, a genetika, a táplálkozás és az életmód témaköreiben.

Utolsó módosítás: 2021. november 12. 11:49
nyomtatás
2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!