Hírek

Sterbenz Tamást javasolja rektornak a TE Szenátusa

A Testnevelési Egyetem 2021. augusztus 25-i, szerdai szenátusi ülésén a jelöltek meghallgatása után a tagok arra tettek javaslatot, hogy a TE jelenlegi általános rektorhelyettese, Dr. habil. Sterbenz Tamás vegye át a leköszönő rektor, Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos helyét. 

Augusztus 25-én, szerdán délután a Róma teremben gyűlt össze a Testnevelési Egyetem (TE) Szenátusa, hogy javaslatot tegyen a modellváltó Testnevelési Egyetemet 2021. augusztus 1-től fenntartó, közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumának az új rektor személyére. Erre azért volt szükség, mert Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos korábban elfogadta a kuratóriumi elnöki felkérést, s csupán 2021. augusztus 31-ig tölti be a rektori tisztséget. Ezt követően elnöki teendői miatt lemond rektori tisztéről.

A szenátusi ülést Mocsai Lajos nyitotta meg, aki bemutatta a jelenlévőknek a kuratórium elnökhelyettesét, Vida Józsefet. A különböző napirendi pontok ismertetését és megvitatását követően került sor a rektorjelöltek bemutatkozására.

Mint ismert, a TE rektori posztjára ketten pályáztak: Prof. Dr. Hamar Pál, a TE oktatási rektorhelyettese és Dr. habil. Sterbenz Tamás, a TE általános rektorhelyettese.

Sterbenz Tamást javasolja rektornak a TE Szenátusa (Hamar Pál)

Prof. Dr. Hamar Pál ismerteti elképzeléseit a Szenátus ülésén 

A jelöltek közül először az egyetemen 41 éve tanító és tevékenykedő Prof. Dr. Hamar Pál ismertette programját. A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének elnöke, a Tanárképző Intézet igazgatója a TF jövőjét döntően befolyásoló, kiemelt feladatként nevezte meg a magasabb vezetői struktúraváltást, a kiszámíthatóbb humánpolitikai stratégiát, a hallgatói létszámemelést és a tudományos innovációt. Hamar Pál a következő, beszédes idézettel zárta előadását: „Tökéletes ember nincs, csak tökéletes emberi szándék.”

Sterbenz Tamást javasolja rektornak a TE Szenátusa

Dr. habil. Sterbenz Tamás a Szenátus rektorjelöltje    

Sterbenz Tamás a kosárlabdasportban játékosként, edzőként és vezetőként szerzett tapasztalataira fűzte fel mondanivalójának lényegét. Ennek értelmében kiemelte a csapatjáték és az összefogás fontosságát, továbbá azt, hogy a jó vezető és edző a háttérből irányítja és segíti csapatát. Hozzátette: az eredményes vezetés a stratégia, a taktika és a racionalitás hármasságára épül. A TE jelenlegi általános rektorhelyettese fontosnak tartotta aláhúzni, hogy az egyetemet a rektornak kell irányítaniai, aki delegálhatja a feladatokat a területi vezetőknek. Kiemelte, hogy egyfajta új mozgástér lehetőségeként tekint a modellváltásra, amelyből a Testnevelési Egyetem hosszú távon nyertesként kerülhet ki.

A beszédek meghallgatását és a kérdésfelvetéseket követően került sor a szavazásra. Az eredményt, miszerint a szenátusi tagok 14:2 arányban Dr. habil. Sterbenz Tamást javasolták a TE új rektorának, a TE még aktív rektora Mocsai Lajos hirdette ki. Az új rektor személyével kapcsolatos végső döntést a kuratórium mondja ki augusztus 26-i, csütörtöki ülésén.

A szenátusi ülés zárásaként Mocsai Lajos sikeres korszakként tekintett vissza hétéves rektori ciklusára. Búcsúbeszédében kitért az elmúlt évek fejlesztéseire, többek között a Testnevelési Egyetem kampuszfejlesztésére, azaz az Alkotás utcai új épületeire, a Csörsz utcában épülő sportpályák és multicsarnok építésére, az átadott új integrált laboratóriumi rendszerre és a Sport-táplálkozástudományi Központra, az  új szomatodiagnosztikai laborra, valamint többek köz arra is, hogy rektorként aktív szerepet játszhatott az egyetem modellváltásában.

rektor,Hamar Pál,Sterbenz Tamás,szenátus,rektori pályázat,Testnevelési Egyetemért Alapítvány
Sport Coaching BA and MSc Programs application deadline extended