Hírek

A sport gyakorlata társadalomtudományi megközelítésben

A társadalomtudományok elsősorban azzal tudják segíteni a sport működését, hogy feltárják a különböző területek mindennapi gyakorlatának problémáit, az ezek mögött húzódó okokat, összefüggéseket, és javaslatokat tesznek a lehetséges megoldási alternatívákra. Egy a Testnevelési Egyetem gondozásában megjelent könyv ismertetője következik.

A sport gyakorlata társadalomtudományi megközelítésben

Gál Andrea, Jerzy Kosiewicz és Sterbenz Tamás (szerkesztők): Sport and Social Sciences with Reflection on Practice - AWF – ISSSS Warsaw, 2016.

A sporttörténészek, sportfilozófusok, sportpszichológusok, sportpedagógusok, vagy a sportmenedzsment kérdéseivel foglalkozó szakemberek számos eltérő perspektívából közelítenek egyazon társadalmi alrendszerhez, és törekednek kutatási kérdéseik megválaszolására. Éppen ezt a széles és színes palettát tárja az a sport társadalmi kérdései iránt érdeklődők elé a Sport and Social Sciences with Reflection on Practice című, nemzetközi kooperációban készült, angol nyelvű tanulmánykötet, melyet olyan magyar és lengyel szakemberek szerkesztettek, akik maguk is más-más tudományágak képviselői.

A 324 oldal terjedelmű, négy alfejezetre tagolt könyvben összesen 22 tanulmány kapott helyett, melyek szerzői elismert külföldi és hazai kutatók, illetve a szerkesztők és szakmai lektorok által állított magas elvárásokkal sikeresen megbirkózó PhD-hallgatók. A magyarok mellett lengyel, finn, olasz és cseh kutatók járultak hozzá önálló, vagy társszerzőként a legfrissebb elméleti és empirikus eredményeik bemutatásával ahhoz, hogy egy nagyon színvonalas, a sportszakember-képzésben területén is remekül használható tudományos anyag szülessen.

A kötet első fejezete a sportszocializáció tágan értelmezett folyamatához kapcsolódó témákat gyűjti egybe; itt olvashatjuk két szerzőtrió (Kovács Klára, Kovács Karolina Eszter és Nagy Beáta Erika, valamint Kozma Miklós, Szabó Ágnes és Huncsik Péter) egyetemi hallgatók körében végzett kutatásainak eredményeit, az Alicja Kostencka, Monika Nowak, majd a Nagy Kinga, Kovács Eszter szerzőpáros fiatal sportolók körében végzett vizsgálatainak bemutatását. Nagy Nikoletta, Ökrös Csaba, Sós Csaba, Földesiné Szabó Gyöngyi és Egressy János közös publikációja a junior korú versenyúszók motivációit elemzi, míg Varga Dániel nem a sportra és sport általi nevelés alanyaival, hanem annak irányítóival, az edzőkkel, azon belül is a labdarúgásban dolgozókkal foglalkozik tanulmányában. A fejezetet egy rendkívül érdekes, új megközelítést alkalmazó írás zárja Happy Sport Clubs címmel Zimányi Róbert és Vermes Katalin tollából. A kötet második szakasza a sport morális aspektusait és értékeit tárgyalja, öt tanulmányt felsorakoztatva; Michał Mazurkiewicz a lengyel labdarúgás vallásos rituáléival, Bakonyi Tibor a sport és a civilizációs folyamat Norbert Élias-i elemzésének magyar értelmezésével, az olasz Emanuele Isidori a sportpedagógia klasszikus, hermeneutikai megközelítésével, Jerzy Kosiewicz az ökölvívók küzdelmének fenomenológiai szempontú magyarázatával, míg a cseh Emanuel Hurych a sportturizmus jelenségének filozófiai hátterével foglalkozik. A könyv harmadik fejezete gyűjti egybe a sport szervezeti hátterére, a sportirányításra és szabályozásra, illetve a terület menedzsmentjére fókuszáló írásokat. Így itt kapott helyett Sterbenz Tamás és Gulyás Erika, valamint Andrzej Smoleń és Zbignew Pawlak tanulmánya, Garamvölgyi Bence és Kassay Lili elemzése, valamint a Sterbenz Tamás, Kovács Eszter, Gulyás Erika szerzőhármas publikációja. A kötetet záró negyedik fejezet a gender, vagyis a társadalmi nem, illetve a média a sport témakörét öleli fel. A finn Aino Sarje a női tornával, majd Kovács Ágnes, az élsportolók és a média viszonyával foglalkozó tanulmánya után három tartalomelemzés eredményeit és következtetéseit olvashatják az érdeklődők, ezek Piotr Rymarczyk, Teresa Drozdek-Małolepsza, valamint Gál Andrea empirikus kutatása nyomán születtek.

A kötet jó példája a sikeres nemzetközi együttműködésnek, mint a közreműködő intézmények, mint a személyek szintjén: a kiadást a varsói Josef Piłsudski University of Physical Education és az International Society for the Social Sciences of Sport (ISSSS) vállalta, míg ehhez kiemelt erkölcsi és anyagi támogatást a Testnevelési Egyetem nyújtott. Szakmai tanácsadóként olyan elismert kutatók segítették a szerkesztők munkáját, mint a német Klaus Heinemann, a spanyol Nuria Puig, illetve a ciprusi Antonis Alexopoulos. A tudományos lektorálást a dán Henning Eichberg, Földesiné Szabó Gyöngyi, valamint Dóczi Tamás végezték, utóbbi nyelvi lektorként is részt vett a munkában, Mike Leszkaival egyetemben. A gazdag és színvonalas tartalom emellett igényes formában jelenik meg, melyben nagy szerepe volt a varsói ESUS nyomdának, illetve Czintos Ödön fotóművésznek, aki vidám, színes borítót tervezett a kiadványhoz.

A szerkesztők remélik, hogy a könyv mind nemzetközi, mind hazai viszonylatban nagy sikert arat, és kötelező, vagy ajánlott irodalommá válik a sportszakember-képzésben. Tanulmányozását azonban nemcsak az egyetemeken tanuló fiataloknak, PhD-hallgatóknak, hanem egyúttal mindazoknak ajánlják, akik érdeklődnek a sport társadalomtudományi kérdései iránt.

Dr. Szikora Katalin

társadalomtudomány,tanulmánykötet,könyvismertető,sportszakember-képzés