A legszebb évek vége: nyári diplomaátadó
2017. július 7.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Ebben az évben is a MOM Sportban került sor a Testnevelési Egyetem legszebb eseményére, a nyári diplomaosztóra, hivatalos nevén a TE Szenátusának nyilvános, oklevélátadó ünnepi ülésére.

Az ünnepségen jelen volt többek közt Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora, Sárfalvi Péter sportért felelős helyettes államtitkár, Prof. Dr. Zoltayné Dr. Paprika Zita, a Corvinus Egyetem Gazdálkodás Tudományi Kar dékánja, Prof. Dr. Hamar Pál, a TE oktatási rektorhelyettese, Dr. Sterbenz Tamás, a TE általános rektorhelyettese, Prof. Dr. Tihanyi József, a TE Doktori Tanács elnöke és Dr. Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke.

A legszebb évek vége: nyári diploma átadó 2017

Mocsai Lajos rektor úr ünnepi beszédének középpontjába a fiatalságot állította. Elmondta, hogy a felnövekvő generációkat rengeteg inger és különböző impulzus éri. Ahogy fogalmazott: „A globalizáció hatással van nemcsak a társadalmak, illetve azok alrendszereinek és belső mechanizmusainak alakulására, hanem az egyének, így a fiatalok értékrendjére, szokásaira és szubjektív elméleteire is, melyek meghatározzák cselekedeteiket. Ezért a család, mint a társadalom legfontosabb “alapegysége” mellett szükség van az egyetemre, mint az értékek közvetítésében fontos szerepet betöltő oktatási-nevelési színtérre.”

Az egyetem alapvető feladatai és hasznossága mellett kiemelte, hogy szükség van valódi példaképekre is, akik hivatásukban meghatározó és iskolát teremtő személyiségek, hogy életre szóló indítást adva a hivatásuk szeretetét minél meggyőzőbben, minél hitelesebben tudják átadni a felnövekvő nemzedéknek. Továbbá említést tett azokról az igazodási pontokról, örökérvényű orientációkról is, melyek nélkül nem képzelhető el a tisztességes és becsületes munkavégzés.

Beszédében párhuzamot vont a sportbeli felkészülés és a diploma megszerzésének folyamata között. Kifejtette, hogy a sportoló erőfeszítésében kitartva küzd mindaz ellen, ami visszafogja, hátráltatja és minden olyanért, amely által több lesz, gyarapodik ereje, gyorsasága, állóképessége – még ha csak egy millimétert, vagy egy századmásodpercet jelent a javulásban. Az egyetem elvégzése is – ahogy mondta – a kitartás egy nagyon komoly próbájának fejlesztése. „Olyan hosszú távú erőfeszítés, mely sok lemondással, nehézséggel, ugyanakkor rengeteg sikerrel és a végén hatványozottan megtérülő eredménnyel jár.”

A legszebb évek vége: nyári diploma átadó 2017

Ezután az ünnepségen megjelent szülőket, nagyszülőket és hozzátartozókat megszólítva folytatta beszédét, akiknek megköszönte támogatásukat, és iránymutatásukat, mellyel hozzájárultak gyermekeik továbbtanulásához, és reményét fejezte ki, hogy ez az ünnepi pillanat a mérhetetlenül sok befektetett szeretetet, hitet és törődést többszörösen megtéríti.

A legszebb évek vége: nyári diploma átadó 2017

Végül a végzős hallgatókhoz intézett gratulációja mellett, jó egészséget, erőt és kitartást kívánt a munka világába kilépő sportszakembereknek.

A diplomaátadó ünnepségen 211 végzős hallgató vett részt, de emellett habilitációs oklevél átadására is sor került, ezt az egyetem rektora adta át Dr. Szelid Zsolt úrnak. 2017-ben a Testnevelési Egyetemen hárman is PhD fokozatot is szereztek. 

A diplomaosztó ünnepségen a Testnevelési Egyetem történetében első alkalommal került sor a Klebelsberg Kuno-díj átadására. Az újonnan alapított kitüntetés immár az intézmény legrangosabb elismerése, amely jelentős pézdíjjal is jár. 2017-ben az egyetem szenátusának döntése értelmében az iskolateremtő és példaértékű oktatatói, kutatói, illetve nevelői munkája, valamint kiemelkedő sportszakmai és tudományos tevékenysége elismeréseként Klebelsberg Kuno-díjat adományozott Kovács László tanár úrnak és posztumusz Dr. Szécsényi József professor emeritus úrnak.

Emellett a hagyományokhoz híven az ünnepségen adta át a Magyar Edzők Társaságának elnöksége a Mesteredzői Kollégium javaslatára az edzői életmű díjakat.

Az esemény képgalériáját folyamatosan bővítjük a következő napokban.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!