Hírek

Szolgálunk és tanítunk!

Ötletből terv, tervből valóság, avagy megalakult a Testnevelési Egyetem Diákmentor Szolgálata. A Diákmentor Szolgálat az EFOP-3.4.3-16-00008 pályázat keretein belül kiscsoportos foglalkozásokon keresztül, térítésmentesen segíti a hallgatókat egy-egy félév során az adott tananyag elsajátításában, valamint a felkészülésben a vizsgaidőszakok előtt.

Tanulmányi éveink során bizonyosan találkoztunk olyan évfolyamtárssal, vagy kerültünk mi magunk olyan helyzetbe, hogy egy-egy tantárgy megtanulása, elsajátítása nehezebben ment az elvárhatónál. Ebben az esetekben sokan korrepetálást vesznek igénybe, és valójában ez történik most is a TE-n a Diákmentor Szolgálat megalakulása révén.

E nagyszerű kezdeményes kapcsán a Tehetséggondozás és Karrier Iroda munkatársaival beszélgettünk, D’Ess Sabina és Uhlár Ádám irodai munkatársakkal, valamint dr. Chaudhuri Sujit egyetemi docenssel.

„Jelenleg öt mentor dolgozik a szolgálatban, amelybe kizárólag olyan hallgatók jelentkezhetnek, akik négyes vagy ötös osztályzattal rendelkeznek az adott tantárgyból – fogalmazott D’Ess Sabina, aki a sportmenedzser szak végzős mesterhallgatója. – Biokémia, élettan, sportmenedzsment és torna tantárgyban indult most képzés, jelenleg negyven mentorált jelentkezőnk van, de a létszám várhatóan emelkedik majd.”

Szolgálunk és tanítunk! (Diákmentor Szolgálat)

D’Ess Sabina, dr. Chaudhuri Sujit docens és Uhlár Ádám

Uhlár Ádám ötödéves osztatlan tanár szakos hallgató testnevelő és gyógytestnevelő szakon, kérésünkre felelevenítette a Diákmentor Szolgálat kialakulását: „Másfél éves története van. Akkor a Hallgatói Önkormányzat szervezésében zajlottak korrepetálások, szemeszterenként ötven-hatvan mentoráltat tudtunk bevonni a programba. Az elmúlt másfél év tapasztalatait összegezve kialakult bennünk az igény e program magasabb szintre emelésére a még komolyabb és még igényesebb felsőoktatási minőség fejlesztése érdekében.”

Dr. Chaudhuri Sujit kiemelte: egy, már működő – méghozzá jól működő – modellt visznek tovább, egyszersmind hangsúlyozta, hogy a hátrányos régiókból érkező, hátrányos helyzetű vagy éppen szociális problémákkal küzdő hallgatókat is felkarolják. A Diákmentor Szolgálat kiscsoportos foglalkozások keretén belül, térítésmentesen segíti a hallgatókat egy-egy félév során az adott tananyag elsajátításában, valamint a felkészülésben a vizsgaidőszakok előtt.

mentorálás,Diákmentor Szolgálat,Chaudhuri Sujit