A digitális pedagógia és az IKT térnyerése az iskolarendszerben
2018. június 11.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

2018. június 8-án egyetemünk látta vendégül az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Szomatikus-nevelési Albizottsága konferenciáját. A konferencia az Albizottság, a Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) és a Testnevelési Egyetem (TF) közös rendezésében zajlott. A rendezvényt Prof. Dr. Hamar Pál az Albizottság elnöke, a TF oktatási rektorhelyettese vezette.

Az előadók között elsőként Dr. habil Molnár György tanszékvezető egyetemi docens, a BME GTK minőségügyi dékánhelyettese, a BME Tanárképző Központ főigazgatója szerepelt, aki – mintegy a konferencia alapgondolatát megfogalmazva – előadásában arra (is) kereste a választ, hogy a 21. század kihívásaihoz a neveléstudomány milyen oktatás-módszertani válaszlehetőségekkel járulhat hozzá a különböző életkorú, ­különös tekintettel az egyetemi hallgatók ­ismereteinek bővítéséhez, elmélyüléséhez. A felsőoktatás, de legfőképpen a pedagógusképzés primer terület, mivel a jövő generációinak ilyen irányú oktatása-képzése nagy részt a jövő pedagógusainak a kezében van.

A digitális pedagógia és az IKT térnyerése az iskolarendszerben (Molnár György)

Dr. habil. Molnár György PhD, tanszékvezető, egyetemi docens, BME GTK minőségügyi dékánhelyettes, a BME Tanárképző Központ főigazgatója

Dr. Borosán Lívia egyetemi docens, a Testnevelési Egyetem Pedagógia és Módszertani Tanszékének vezetője, előadáscímében a következő kérdést tette fel: „Igazi sport az e-sport?”. A TF falai között ez a felvetés igazán adekvátnak tűnik. Az egyik idézett definíció szerint az e-sport egy gyűjtőfogalom a szervezett, versenyalapú számítógépes játékokkal való foglalkozásra, amit rendszerint profik űznek. Az ellenérvek közül az egyik abból indul ki, hogy e-sportolás közben nem végzünk olyan fizikai tevékenységet, mint a klasszikus sporttevékenységek közben, ahol folyamatosan próbára tesszük és fejlesztjük a testünket.

Czirják György a Tápiószecsői Széchenyi István Általános Iskola testnevelés-biológia szakos tanára előadásának esszenciális ideája, hogy a testnevelés tanításának IKT (Információ és Kommunikáció Technológia) eszközökkel támogatott módszereit ma még igen kevés tanintézményben alkalmazzák, pedig számos lehetőség nyílik a digitális technikák bevonására az intézményes sportoktatásban. A 21. század kihívásaival azonosulni kívánó testnevelők akkor járnak el helyesen, ha a digitális kompetenciafejlesztést is szem előtt tartva, az elméleti tananyagokat IKT alapon is feldolgozzák, valamint az egészségtudatos életvezetés IKT alapú lehetőségeit is alkalmazzák.

Budainé Dr. Csepela Yvette egyetemi docens, a TF Tanárképző Intézet vezető-helyettese elsősorban a Testnevelési Egyetem hallgatói szemszögéből elemezte a kérdéskört. A TF hallgatói számára szakonként más és más módon jelenhet meg az IKT az oktatás során, hiszen egészen más eszközök használhatók a sport- és rekreációszervezés, a sportmenedzser, az edző (szakedző), vagy éppen a testnevelő – gyógytestnevelő - egészségfejlesztő tanár szakos hallgatók esetében. A cél azonban egyértelműen kirajzolódik, amennyiben az egyetemi oktatás keretében minél több olyan lehetőséget kell bemutatni a hallgatóknak, amelyeket az egyetemi éveik befejeztével, a saját munkájuk során majd felhasználhatnak.

Ezúton fejezzük ki köszönetünket az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága támogatásával működő Magyar Sporttudományi Társaságnak, valamint a Testnevelési Egyetemnek azon anyagi és erkölcsi segítségért, amellyel lehetőséget biztosítottak konferenciánk megrendezéséhez.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!