Hírek

Hasznos szakmai kiadvány, nem csupán edzőknek

Rohamosan fejlődő, technológiailag egyre sűrűbbé, sokrétűbbé váló világunk valamennyiünket jelentős kihívások elé állítja, nincsenek ezzel másként (sőt!) az edzők sem. A verseny- vagy élsportban egyre nagyobb a felelősségük, s tudásuk, szakmai repertoárjuk minél szélesebbre tárása nélkül egész egyszerűen nem maradhatnak a felszínen.

Hasznos szakmai kiadvány nem csupán edzőknek

Erről, valamint sok minden más érdekességről olvashatunk az Edzői ismeretek a gyakorlatban című összegző kiadványban, amely a Magyar Edzők Társasága (MET) és a Testnevelési Egyetem (TE) vonatkozó továbbképzésének szerkesztett előadásainak papírra vetése. Hogy ez a remekmű létrejöhetett, abban nagy szerepe van az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért Felelős Államtitkárságának, hiszen az ő támogatásával valósult meg a kötet kiadása.

Előszavában Molnár Zoltán MET-elnök hangsúlyozza: a Magyar Edzők Társasága mindig is felhívta a figyelmet rá, hogy a magyar sport nemzetközi sikereinek egyik záloga a magas szintű edzői felkészültség, tudás. A Testnevelési Egyetemen dolgozó, oktató tanárok, a Magyar Sporttudományi Társaság és más, a sporthoz is kapcsolódó tudományos szervezetek munkatársai adják azokat a tudományos ismereteket, a tudományos alapot, amelyre az edzőképzés szakmai tartalma épül. A Magyar Edzők Társasága egyik alapfeladata, hogy ezeket az ismereteket, ezt a tudást a gyakorlat szintjére lefordítva közvetítse az edzőknek. Ezt a célt szolgálja a MET 2018. évi szakmai továbbképzési programjában az a sorozat, amely az edzőképzésben elsajátított alapismereteket magasabb szinten, gyakorlati megközelítésben adja át első sorban a KEP edzőinek és azon túl minden érdeklődő, a szakmai tudásszintjét fejleszteni kívánó szakembernek.

Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos a kiadvány kapcsán kiemelte: a Magyar Edzők Társasága és a Testnevelési Egyetem együttműködésének köszönhetően olyan, a sportban használatos elméleti és alkalmazott ismereteket összefoglaló kötet jött létre, amely az edzők, sportszakemberek számára biztosít kiváló lehetőséget tudásuk gyarapítására. A szerzők tanulmányai nagy érdeklődésre számot tartó szakterületeket ölelnek fel, amelyek a mindennapi edzői munka tervezéséhez, elméleti és gyakorlati megközelítéséhez, illetve a módszertani repertoár bővítéséhez nyújtanak segítséget. Egyetemünk rektora végezetül megjegyezte: „A kiadvány tanulmányait jó szívvel ajánlom nem csupán a kezdő edzők számára.”

A csaknem 200 oldalas kötet szerzői hat téma mentén kalauzolnak el minket az edzői munka s azon keresztül a sport rejtelmeibe. Borosán Lívia, Budainé Csepela Yvette: Az edző mint pedagógus; Lénárt Ágota: Gyakorlati sportpszichológia; Vermes Katalin: Etikai alapvetések a sportban; Osváth Péter: A sportteljesítmény élettani háttere; Sáfár Sándor: Az edzéstervezés alapjai; Rácz Levente: Biomechanikai vizsgálatok gyakorlati használata.

Fontos tudnivaló e nagyszerű kiadvánnyal kapcsolatban, hogy boltban nem kapható, csak könyvtárban olvasható vagy onnan kölcsönözhető.

edző,Magyar Edzők Társasága,EMMI,met,szakkönyv,kiadvány