Hírek

Sport és európai értékek

Az Európai Unió egyik legmeghatározóbb konzultatív és tanácsadó testülete, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság "Sport és európai értékek" címmel közmeghallgatást tartott azzal a céllal, hogy közös álláspontot kialakítva egy un. véleményben fejtse ki álláspontját a sport európai szerepéről. Erre az eseményre előadónak kértek fel, amelyet nagy megtiszteltetésnek éreztem és a Testnevelési Egyetem oktatójaként részt vettem a rendezvényen.

Sport és európai értékek

A köszöntőt és a megnyitó beszédet Henri Malosse, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke tartotta. Ezt követően José Isaías Rodríguez García-Caro a Bizottság sport munkacsoportjának tagja tartott vitaindító beszédet. Őt a következő előadók követték:

  • Yves Le Lostecque, az Európai Bizottság sport részlegének vezetője, aki "Politika és program a sport területén" címmel tartott előadást az Unió elkövetkezendő időszakban várható tevékenységeiről, az ehhez rendelt forrásokról és a tervezett kiemelt témákról;
  • Jorge H. Carretero García, a Spanyol Királyi Labdarúgó Szövetség szóvivője a sport - és ezen belül kiemelten a labdarúgás - szociális szerepéről, valamint a szövetség fogvatartottakat célzó speciális programjáról beszélt;
  • Jaime Sendra, a Mediterrán Emberi Jogi Alapítvány elnöke a sport szerepéről az emberi jogok érvényesítése területén mondott érdekes gondolatokat;
  • Folker Hellmund, az Európai Olimpiai Bizottság EU mellé delegált irodavezetője az Olimpizmus európai értékeiről beszélt;
  • David Pérez de Ciriza, a spanyol Sanitas Alapítvány fenntartható fejlődésért és intézményi kapcsolatokért felelős igazgatója a fenntarthatóság és a rászorultság alapján elemezte a sport értékeit Európában;
  • Farkas Péter, egyetemi docens, Testnevelési Egyetem, Magyarország. Előadásomat "Fair Play a sport lényege" címmel tartottam francia nyelven, és a Fair Play társadalmi megítélését vizsgáló kutatásainkat mutattam be európai nézőpontból;
  • Alexandre Husting, a Luxemburgi Nagyhercegség EU mellé delegált Állandó Képviseletének attaséja a következő félévi luxemburgi EU elnökség sporttal kapcsolatos témáit ismertette.

Az előadásokat vita követte az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak és a szép számú hallgatóságnak a részvételével. Végül Bernardo Hernández Bataller a bizottsági vélemény kidolgozója foglalta össze a hallottakat.

Összességében elmondható, hogy nagyon hasznos eszmecserét folytattunk, amelynek eredménye meg fog jelenni az Európai Unió sportot érintő politikájában, programjaiban. Minden nemzetközi kapcsolat igen értékes újjáalakuló egyetemünk számára, véleményem szerint az Európai Unió intézményeivel történő kommunikáció, rendezvényein történő megjelenés segíthet visszaállítani a TF régi hírnevét.

Dr. Farkas Péter egyetemi docens

Bővebben: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-sport-european-values

beszámoló,Európai Unió,nemzetközi kapcsolatok,közmeghallgatás