Beszámoló - A gyógytestnevelés mint hungarikum (konferencia)
2014. május 30.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Május 23-án A gyógytestnevelés mint hungarikum címmel nagysikerű Országos Továbbképzést rendezett a Gyógytestnevelés a Gyermekekért Országos Egyesülete és a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara.

Beszámoló A gyógytestnevelés mint hungarikum című konferenciáról

Az ország gyógytestnevelő-tanár társadalmának színe-java képviseltette magát az eseményen. A konferenciát megtisztelte jelenlétével Dr. Radák Zsolt, Karunk dékánja, és Dr. Hamar Pál, általános dékánhelyettes is.

A zsúfolásig megtelt Hepp Ferenc teremben Prof. Dr. Radák Zsolt köszöntötte a konferencia résztvevőit. Hangsúlyozta, hogy a gyógytestnevelés fontosabb Karunk számára, mint valaha, hiszen a szakpáros tanárképzésben a testnevelőtanár szak párja, és különleges, a testkultúra és a medicinális ismeretek interdiszciplináris tudományterülete, amely a gyógytestnevelő-tanárképzésünk színes és felelősségteljes feladatait adja. Eredményes, hasznos tanácskozást kívánt.

Ezt követően a Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina tanárnő vezette TF Műhely tagjai, Kiss Annamária és Ekanem Bálint produkciója aratott a szokásosnál is nagyobb sikert.

Dr. Gunda András, a gyógytestnevelő-tanár szak szakvezető tanára, a GYGYOE elnöke bevezető gondolataiban a gyógytestnevelés rossz törvényi szabályozásából fakadó nehézségekből való kilábalás valós stációit említette meg. Azzal bíztatta a konferencia résztvevőit, hogy a töretlen lelkesedés, a jól végzett munka, mint minta, és mint életforma előbb-utóbb kivívja a társadalom teljes elismerését. A gyógytestnevelés felkeltette a döntéshozók, az oktatási tárca, a média, más civil szervezetek és a társadalom szélesebb rétegeinek érdeklődését, és ezeken a fórumokon az Elnök Úr vezette delegációk komoly diplomáciai sikereket értek el a gyógytestnevelés helyzetének normalizálása és hungarikummá nyilvánítása terén.

Vass Zoltán, a Magyar Diáksport Szövetség Testnevelés Stratégiai Munkacsoportjának vezetője vázolta a Szövetség 2015 és 2020 közötti időszakának sport-testnevelés stratégiai elképzeléseit az Európai Unió keretei, illetve a magyarországi viszonyok között. Kiemelte, hogy a gyógytestnevelés e rendszernek szerves része, és valamennyi terület uniós pályázati pénzekből történő fejlesztéseiből a gyógytestnevelés sem marad ki. Leszögezte, hogy a gyógytestnevelésnek vissza kell kerülnie az iskolába, ahogy a gyógytestnevelő-társadalom is óhajtja, visszahelyezve a gyógytestnevelő-tanárokat pedagógusi szerepkörükbe.

Pánger Andrea, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XII. kerületi Tagintézményének gyógytestnevelő-tanára, gyógytornász "A gyógytestnevelés szakterület a Pedagógiai Szakszolgálat rendszerében - fogalmi és eljárásrendi kérdések" címmel tartott előadást, amelyben a gyógytestnevelés jelenlegi és távlati protokollját mutatta be. Hangsúlyozta, hogy jelen protokoll egy váz, amelyet mindenkinek a saját területén kell teljessé tenni.

Dr. Gundáné Szántó Katalin gyógytestnevelő-tanár, gyógypedagógus, az SE-TSK óraadó tanára, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. kerületi Tagintézményének munkatársa "Az SNI-s gyermekek gyógytestnevelése, a velük való bánásmód sajátosságai" címmel a mai közoktatásban oly jellemző inkluzív nevelés nehézségeiről számolt be a hallgatóság kifejezett érdeklődésére.  Bemutatta, kik tartoznak az SNI-s tanulók, gyermekek körébe, valamint összehasonlította a magyarországi értelmezést az EU országaiéval. Jellemezte a sérült személyiséget, és ábrázolta a gyógytestnevelés szemszögéből a velük való foglalkozás módszereit, a harmonikus személyiségfejlesztés motoros feltételeinek megteremtését, a mozgásigény felkeltésének metodikáit. Rávilágított arra a tényre, hogy csak magasabb szintű elméleti és gyakorlati megalapozottsággal biztosítható a sajátos nevelési igényű gyerekek eredményes habilitációja, rehabilitációja.

Dr. Stuber István kutatóorvos, az SE-TSK Háromdimenziós Morfológiai és Mozgáselemző Laboratóriumának vezetője a "Háromdimenziós kvantitatív vizsgálatok alkalmazása a gerincdeformitások diagnosztizálásában" címmel tartott látványos előadást. A háromdimenziós képalkotó, képmegjelenítő, mérő, modellező, mozgáselemző és műtéti navigációs rendszer, a Stereomedical rendszer sokoldalú felhasználásának bemutatásával a rendszer gyógytestnevelésbeli alkalmazásának lehetőségeit is megvilágította, és biztatta a résztvevőket a tudományos és gyakorlati együttműködésre, az eredményes gyógytestnevelő-tanári munka mérésének fontosságát hangsúlyozva.

Árva Istvánné, Gálfalviné Reé Krisztina, Dr. Gundáné Szántó Katalin, Kálmán Viktória, Nagy Zoltán, Schermann Zsuzsanna, Szőke Judit, Szűcs Bettina gyógytestnevelő-tanárok, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. kerületi Tagintézményének munkaközössége "A scoliosis gyógytestnevelésének mozgásanyaga a Budapest II. kerületi gyógytestnevelő-tanár munkacsoport gyakorlatában" címmel tartottak formabontó, szakmailag kimagasló, fordulatos, a gyermekek számára kifejezetten élvezhető bemutatót.

A kerettörténetbe foglalt, négy tematikus egységre tagolódó foglalkozást Nagy Zoltán, Gálfalviné Reé Krisztina, Szűcs Bettina és Schermann Zsuzsanna vezette. Üde színfoltként a konferencia résztvevői is bekapcsolódtak a gyakorlati munkába gyógytestnevelésre utalt gyermekek, a SE-TSK gyógytestnevelő-tanár szakos hallgatói mellett.

A továbbképzés a résztvevők egyöntetű véleménye alapján abszolút betöltötte szerepét, feltöltődve, jelentős szakmai munícióval térhettek haza a továbbképzést követő GYGYOE Közgyűlés után.

szöveg: Dr. Gunda András GYGYOE elnök | fotók:  Kovács Gyöngy Anna MA gyógytestnevelő-tanár szakos, I. évfolyamos hallgató

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!