Történelmi összejövetel a Sportjogi Tanszéken
2019. június 26.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Január elsejével a Testnevelési Egyetemen alakult meg Magyarországon elsőként a Sportjogi Tanszék, amelynek jogelődje a Sportjogi Csoport volt. A Tanszék az oktatási lehetőségek bővítése érdekében szakértői munkaközösség felállítását kezdeményezte, amely a napokban tartotta első ülését. 

A munkaközösségben szakmailag elismert jogászok, ügyvédek működnek közre. A munkaközösség kötetlen formában működik, de tagjai közül többen órát adnak az egyetemen, konferenciákon vesznek részt és sportjogi publikációkat készítenek. A munkaközösség tevékenységében természetesen jelen vannak a Testnevelési Egyetemen dolgozó oktató-jogász kollégák is. A  sportjogi munkaközösség alakuló értekezletére, az első baráti találkozóra június 19-én került sor a Testnevelési Egyetemen.

sportjog1

Az esemény kezdetén Dr. habil Sterbenz Tamás, a TE általános rektorhelyettese köszöntötte a résztvevőket és méltatta a kezdeményezést. Sterbenz Tamás ismertette a Testnevelési Egyetem képzési palettáját és bemutatta a Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet tevékenységét, üdvözölve az intézeten belüli új egységet, a Sportjogi Tanszéket. A köszöntő beszédben a rektorhelyettes kiemelte a Corvinus Egyetemmel közösen folytatott sportmenedzser képzés szerepét és annak sportjogi specifikumait, de kitért a testnevelő tanárok, valamint az egyetem által képzett összes szakjogi oktatására is.

Dr. Szekeres Diána, a tanszék mb. vezetője a találkozó alakalmából tartott beszédében kitért a tanszéki munkát érintő kérdésekre és arra is, hogy a korábban létrejött Sportjogi Csoportból (vezetője: Nagy-Tóth Nikolett Ágnes) rengeteg tapasztalatot lehetett átvenni. Az első félév célja a megerősödés és a hazai valamint nemzetközi kapcsolatépítés – mondta el Szekeres Diána.

sportjog2

Dr. Sárközy Tamás professzor, rektori tanácsadó eddigi jó tapasztalatokról beszélt, kiemelve az együttműködés szerepét az oktatás minden területén, így a szakirányú továbbképzések tekintetében is. Elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a korábbiakban már kialakult szakmai konferencia továbbvitelét sportjogi területen és évi négy számmal, kiadással tervezik egy sportjogi folyóirat megjelentetését. Üdvözölte a jelenlévő munkaközösség tagjait, a sportjog és az egészségügyi terület szakavatott képviselőit bízva abban, hogy alkalmankénti óraadással a szakmai színvonalat tovább tudják erősíteni a Testnevelési Egyetemen. Sárközy Tamás elmondta, a sportjog oktatásának kiterjesztése a fő cél a Testnevelési Egyetem valamennyi hallgatója számára. A professzor úr továbbá kiemelte, hogy a tanszék hiánypótló sportjogi tankönyv összeállításán dolgozik, amelyben a Fejes Péter ügyész, egyetemi oktató által jegyzett sportbüntetőjogi és szabálysértésjogi terület kuriózumként jelenik meg. Emellett alternatív tárgyakat, speciális kollégiumokat is szeretne a hallgatóknak nyújtani az új szervezeti egység - mondta el Dr. Sárközy Tamás. 

Kiemelésre került továbbá az eddigi jó tapasztalatok közül a Sportmédia (Csisztu Zsuzsa), valamint az egészségügyi jog (Sáriné Simkó Ágnes) oktatásában történő előrelépés. Felmerült kérdésként a sportturizmus, a diplomáciai kérdések, a sportújságírás szerepkörének előtérbe helyeződése. A jelenlévők megvitatták, milyen területeket érdemes komolyabban is megvitatni az oktatás vagy egy konferencia keretein belül.  

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!