A fair play ereje?!
2019. szeptember 20.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Strength Of Fair Play?! Facts and values in the world of 21st century sport (A fair play ereje?! Tények és értékek a 21. századi sport világában) címmel megjelent a Testnevelési Egyetem és a Nemzetközi Fair Play Bizottság társadalomtudományi tanulmánykötete Farkas Péter és Vermes Katalin szerkesztésében, Mocsai Lajos és Kamuti Jenő előszavával.

A fair play ereje?! (tanulmánykötet)

A 2017 májusában magyar nyelven megjelent társadalomtudományi tanulmánykötet a Testnevelési Egyetem Társadalomtudományi Tanszéke által kezdeményezett több éves interdiszciplináris kutatási folyamat eredménye. E folyamat célja az volt, hogy a modern sport morális lényegét alkotó fair play eszményt társadalomtudományi témaként felmutassa, s kiemelje abból a „másodlagos” státuszból, amelybe a magyar közgondolkodás, s vele együtt gyakran a sporttudományos gondolkodás is belehelyezi. A sportos fair play eszmény eszmetörténetének feltérképezése, etikai elemzése, az eszményt körbevevő társadalmi értelmezések és gyakorlatok interdiszciplináris reflexiója aktuális és súlyos társadalomtudományi feladat; kihívás, amely motiválta a könyv szerzőit, s minden bizonnyal motiválja majd leendő olvasóit is. A kötetben szereplő tanulmányok a fair play értékvilágát és valóságát elemzik sporttörténeti, sportfilozófiai, sportszociológiai összefüggésekben, valamint a szabályozás kérdéseit végiggondolva. A könyvet a Nemzetközi Fair Play Bizottság magyar díjazottjait áttekintő melléklet zárja.

A kötet sikerén felbuzdulva a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke, Dr. Kamuti Jenő biztatta a szerkesztőket és a szerzőket, hogy a művet angol nyelven is jelentessék meg. Ennek eredménye ez a kötet. Az angol könyv kiadója a Testnevelési Egyetem, melynek megjelenését a Nemzetközi Fair Play Bizottság és a Nagy Béla-program támogatta.

A tanulmánykötet szerzői: Kertész István, Takács Ferenc, Szikora Katalin, Vermes Katalin, Kenéz László, Farkas Péter, Dóczi Tamás, Gál Andrea, Kassay Lili.  Melléklet: Szabó Lajos. Szaklektorok: Földesiné dr. Szabó Gyöngyi, Dr. Szabó Lajos.

Az angol kiadáshoz anyanyelvi lektor: Mike Leszkai. Olvasószerkesztő: Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina. Fordító: Száray Mátyás.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!