Kancellári rendelkezés a kollégium bezárásának visszavonásáról
2020. június 27.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Testnevelési Egyetem Kancellárjának 2020. évi 7. sz. rendelkezése a „Testnevelési Egyetem Kerezsi Endre Kollégiumának ideiglenes bezárásáról” szóló 2020. évi 1. sz. Kancellári rendelkezés visszavonásáról.

1. A rendelkezés célja

A fenntartó, Innovációs és Technológiai Minisztérium 2020. június 25-én kelt, „Tájékoztatás a járványügyi készültséggel kapcsolatos szabályokról” tárgyú értesítése alapján a Testnevelési Egyetem kancellárja a Testnevelési Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész Szervezeti és Működési Rendben biztosított jogkörben visszavonja a „Testnevelési Egyetem Kerezsi Endre Kollégiumának ideiglenes bezárásáról” szóló 2020. évi 1. sz. Kancellári rendelkezést.

2. A rendelkezés személyi hatálya

A rendelkezés személyi hatálya az egyetemmel hallgatói jogviszonyban állókra (kollégistákra) terjed ki.

3. A rendelkezés időbeli hatálya

A rendelkezés időbeli hatálya 2020. június 27-től érvényes.

4. Rendelkező rész

A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet megszüntetésre került.

A fentiekkel összefüggésben – hivatkozással a fenntartó, Innovációs és Technológiai Minisztérium 2020. június 25-én kelt, „Tájékoztatás a járványügyi készültséggel kapcsolatos szabályokról” tárgyú értesítésére – a „Testnevelési Egyetem Kerezsi Endre Kollégiumának ideiglenes bezárásáról” szóló 2020. évi 1. sz. Kancellári rendelkezés visszavonásra kerül.

5. A rendelkezés végrehajtása

A végrehajtásért felelős a Kancellári Titkárság, valamint a Kerezsi Endre Kollégium.

6. Záró rendelkezések

A rendelkezés közzététele az egyetemen szokásos módon történik.

Budapest, 2020. június 27.

Dr. Genzwein Ferenc kancellár

Kancellári rendelkezés 2020/7 (TE/KT/94-2/2020)

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!