Frenkl Róbertre emlékeztünk
2024. május 26.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Születésének 90. évfordulója alkalmából koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést tartottak a TF egykori tanáráról, a rendkívül sokoldalú prof. dr. Frenkl Róbertről.

Népes vendégsereg gyűlt össze múlt pénteken kora délelőtt a TF Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszékének épületében a Frenkl Róbert-emléktáblánál abból az alkalomból, hogy Frenkl tanár úr május 24-én, pénteken töltötte volna be 90. életévét. Négy évtizeden át volt intézményünk tanára, és harminc éven át vezette az Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszéket – hogy csak a TF-en betöltött titulusait említsük.

A megemlékezők között volt többek között Frenkl Róbert lánya, illetve unokája, Frenkl Orsolya és Antal, valamint korábbi kollégái és munkatársai: a TF képviseletében prof. dr. Radák Zsolt tudományos rektorhelyettes, prof. dr. Tóth Miklós, Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék vezetője, illetve prof. dr. Pavlik Gábor, a TF professzor emeritusa.

Frenkl Róbertre emlékeztünk 2

Más szervezetek képviseletében érkezett az ünnepségre dr. Pavlik Attila, a Magyar Sportorvos Társaság (MST) elnöke, Juhász Péter, a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) főtitkára, Feketéné dr. Szabó Éva, a Semmelweis Egyetem stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese, prof. dr. Fabiny Tamás püspök, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöke, illetve Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház világi vezetője és Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára.

Mindez jól mutatja, milyen szerteágazó tevékenységet folytatott Frenkl Róbert, aki nemcsak a TF-en, hanem összesen 12 szervezetben töltött be elnöki funkciót.

A koszorúzási ünnepség keretében először Tóth Miklós mondott rövid köszöntőt, majd a TF vezetősége nevében Radák Zsolt szólalt fel, aki találóan rámutatott, Frenkl Róbert mindig is mesteri módon osztotta be napjait úgy, hogy közben még kollégáira, közvetlen munkatársaira is tudott elegendő időt szakítani.

Juhász Péter, a MEFS főtitkára három tréfás és tanulságos történettel emlékezett meg Frenkl Róbertről, aki 1991-től haláláig a MEFS elnökeként tevékenykedett, és fontos szerepet játszott az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) megalapításában is.

 Feketéné dr. Szabó Éva a távollévő prof. dr. Merkely Béla, a Semmelweis egyetem rektora üzenetét tolmácsolta, amelyben kiemelte, Frenk Róbert több területen is maradandót alkotott, ami miatt számos generáció tagja tekintett fel rá, és gondolt munkájára mérvadóként. A sportot kedvelők bizonyára tudják, hogy Frenkl Róbert – aki pályakezdőként a SOTE Kórélettani Intézetének volt munkatársa – 1957-ben alapította meg a számos olimpikont adó Orvosegyetem Sport Clubot, az OSC-t, amelynek 1957-től haláláig volt elnöke.

A Magyarországi Evangélikus Egyház nevében Prőhle Gergely emlékezett elődjére. Az országos felügyelő úgy fogalmazott, hogy az evangélikus egyház olyan közösség, amelyet a sokféleség jellemez. Mindez azt jelenti, az ilyen közösség tagjai különböző feladatokat tudnak ellátni, és megszerzett tudásukat az egyházi közösség számára kamatoztatni. Frenkl Róbert – aki 1989-2006-ig a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos felügyelője, 1991-1997 között pedig az Országos Zsinat világi alelnöke volt – is pontosan ilyen ember volt.

Fábián László arra hívta fel a figyelmet, hogy Frenkl Róbert fontos időszakban, pontosan a szervezet, vagyis a MOB megújulása idején volt elnökségi tag, és e tisztségében többször is nyomatékosította, a magyar sport a jövőben csak akkor lehet sikeres, ha felhasználja és beépíti munkájába a sporttudományi kutatások legfrissebb eredményeit.   

A Magyar Sportorvos Társaság (MST) nevében Pavlik Attila elnök szólalt fel, aki Frenkl Róbert több mint húszéves elnökségi munkájaként elért eredményeit méltatta, hozzátéve, hogy egész élete során rendkívül elkötelezett volt a sportorvoslás iránt. Mint mondta, remekül ösztönözte fiatal kollégáit, akik így szeretettel végezték munkájukat.  

A Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) nevében Tóth Miklós elnök emlékezett meg Frenkl Róbert a szervezetben betöltött több mint húszéves elnöki munkásságáról. Beszédében hangsúlyozta, hogy az MSST – amelyet az Országos Testnevelési és Sporthivatal (OTSH) megszűnése után alapított Frenkl Róbert – a professzor valódi öröksége, s amelyet ő töltött meg először valódi tartalommal.

Ezt követően Pavlik Gábor emelkedett szólásra, aki rövid beszédében először első találkozását idézte fel Frenkl Róberttel, majd köszönetet mondott azért, hogy elindította a tudományos pályán. Frenkl Róbert egy MTA-doktort és 12 minősített oktatót nevelt ki élete során, többek között Pavlik Gábort is, aki elcsukló hangon zárta beszédét: „Mindent jól végzett, ám egy dolgot nem: túl korán hagyott itt bennünket.” 

Fotó: Nemes Attila

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!