Kettős könyvbemutatót tartottak a TF könyvtárában
2022. december 7.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

December 6-án két könyvbemutató házigazdája volt a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem könyv- és levéltára, ahol prof. dr. Hamar Pál és dr. habil. Soós István ismertette legújabb alkotását.

Kettős könyvbemutatót tartottak a TF könyvtárában 3

A 13 órakor kezdődött eseményt a rendezvény házigazdája, dr. Gombocz János, a TF pedagógiai tanszékének professor emeritusa nyitotta meg. Beszédében kifejtette, az egészség és az életminőség a modern társadalom legfontosabb értéke lett, s ebben jelentős szerep jutott az orvostudománynak és a testnevelés-tudománynak. Mint fogalmazott, Hamar Pál és Soós István könyve a testkultúra és az ülő életmód vizsgálatán keresztül járul hozzá e két érték javításához.

Ezt követően a TF pedagógia tanszékének tanára, az MTA doktora, Hamar Pál szólalt fel, aki először köszöntötte az ELTE Eötvös Kiadó képviseletében megjelent Tihany Katalint és Majoros Györgyit, majd röviden ismertette a több mint 250 oldalas „Testnevelés. Tudomány – Tervezés – Oktatás – Értékelés” címmel ez év áprilisában megjelent mű szerkezeti felépítését. A könyv prof. dr. Csépe Valéria akadémikus, az OKTATÁS 2030 projekt vezetője ajánlásával jelent meg, és a testnevelés legégetőbb tudományelméleti kérdéseit tárgyalja.

A művel kapcsolatban a szerző kiemelte: újszerűsége elsősorban abban rejlik, hogy tartalmazza a 2020-as Nemzeti Alaptantervhez kiadott testnevelés kerettantervet, mindenre kiterjedően tárgyalja a gyógytestnevelés tervezésének, oktatásának és értékelésének sajátosságait, valamint az integráció és az inklúzió kérdéskörét.

A folytatásban Soós István kutatóprofesszor „Az egészségközpontú fizikai aktivitás és az ülő („sedens”) életvitel (Kutatási megközelítések, motivációs elméletek, nevelési aspektusok)” címmel megjelent monografikus könyve volt terítéken. A hét fejezetből álló, 235 oldalas mű 408 hazai és nemzetközi szakirodalmi publikációt dolgoz fel, továbbá saját kutatásokat is bemutat, hangsúlyozva az egészségközpontú fizikai aktivitás növelésének és az ülő életvitel ésszerű csökkentésének fontosságát.

Ahogy a szerző fogalmazott, elsősorban az ösztönözte a könyv megírására, hogy bemutassa és megfogalmazza az ülő életmód okozta problémákra adott lehetséges válaszokat tudományos kutatások segítségével. „Ha többet és jobban nevelünk, kevesebbet kell gyógyítanunk” – mutatott rá.

Soós István műve megvásárolható az ELTE belvárosi jegyzetboltjában, valamint ingyenesen letölthető az eltereader.hu weboldalon.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!