Rendelkezés az energiatakarékossági intézkedések meghatározásáról és bevezetéséről
2022. október 28.Rektori Hivatal

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Rektorának és Campus Főigazgatójának 2022. évi 1. sz. közös rendelkezése az energiatakarékossági intézkedések meghatározásáról és bevezetéséről.

1. A rendelkezés célja

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora és campus főigazgatója, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész Szervezeti és Működési Rendben biztosított jogkörben, energiatakarékossági intézkedések meghatározását és bevezetését írja elő.

2. A rendelkezés személyi hatálya

A rendelkezés személyi hatálya – a TF Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium foglalkoztatottai kivételével – a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemmel foglalkoztatásra irányuló, hallgatói és egyéb képzésben részt vevői jogviszonyban álló személyekre terjed ki.

3. A rendelkezés időbeli hatálya

A rendelkezés időbeli hatálya 2022. november 2. (szerda), 2023. április 15. (szombat) közötti időszakra vonatkozik.

4. Rendelkező rész

1. § Általános szabályok és munkaszervezési módosítások

(1) A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem fűtés útján a közösségi tereiben, sportlétesítményeiben 18 Celsius-fokos, irodahelyiségeiben, tantermeiben 20 Celsius-fokos és egészségügyi vizsgálati, valamint kutatási tevékenység ellátását szolgáló helyiségeiben 22 Celsius-fokos léghőmérsékletet biztosít.

(2) Az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet értelmében az olyan köznevelési intézményben, amelynek épületében 14. életévüket be nem töltött gyermekek gondozása, nevelése, illetve oktatása zajlik, a fűtés útján biztosított léghőmérsékletnek legalább a 20 Celsius-fokot el kell érnie. Ezért a TF Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnáziumban – a vonatkozó Korm. rendelettel összhangban – fűtés útján legalább 20 Celsius-fokos léghőmérséklet kerül biztosításra.

(3) A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Szenátusa a 68/2022. (VIII. 30.) számú határozatával módosította a 2022/2023. tanév tanítási rendjét, amely szerint az első vizsgahéten (2022. december 12-től 2022. december 18-ig) személyes jelenléttel, míg a vizsgaidőszak második, harmadik és negyedik hetében (2022. december 19-től 2023. január 8-ig) digitális formában szervezhetők a számonkérések. Az utóvizsgahét (2023. január 9-től 2023. január 15-ig) és a záróvizsgaidőszak (2023. január 16-tól 2023. január 22-ig) személyes jelenléttel kerül lebonyolításra. A II. félév kezdete 2023. február 20.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak alapján az oktatói és tanári munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, továbbá a Tanulmányi Hivatal, valamint az oktatási-kutatási szervezeti egységek adminisztratív munkakörben foglalkoztatott munkavállalói számára 2022. december 19-től 2023. január 8-ig – a digitális munkarendben lebonyolításra kerülő számonkérések okán –, valamint 2023. január 22-től 2023. február 20-ig otthoni munkavégzés kerül elrendelésre.

(5) A nem oktató-kutató és kutató munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében – a campus főigazgató, a Műszaki és Ellátási Igazgatóság, a Tanulmányi Hivatal, a Továbbképző Központ, valamint az oktatási-kutatási szervezeti egységek adminisztratív munkakörben foglalkoztatott munkavállalói kivételével – 2022. november 2. napjával hibrid jellegű munkavégzés kerül elrendelésre, mely szerint heti bontásban három munkanapon (kedd, szerda, csütörtök) személyes jelenléttel, a további két munkanapon (hétfő, péntek) otthoni munkavégzés keretében kerül ellátásra az egyetem ügyviteli tevékenysége.

(6) A Könyvtár és Levéltár nyitvatartási ideje a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 2022. december 19-től 2023. január 8-ig, valamint 2023. január 22-től 2023. február 20-ig ügyeleti rendre módosul. A hibrid jellegű munkavégzéssel összhangban, a Könyvtár és Levéltár az e bekezdésben megjelölt időszakokban kedden, szerdán és csütörtökön 9 órától 15 óráig tart nyitva.

(7) A fentiek értelmében azokban az épületekben, épületrészekben, ahol a tanítási rendben foglalt digitális munkarendű számonkérések, valamint a hibrid jellegű munkavégzés okán nincs személyes jelenléttel történő munkavégzés, csökkentett, temperáló fűtést alkalmaz az Egyetem. Ennek részeként az 1. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével 2022. december 19-től 2023. január 8-ig, valamint 2023. január 22-től 2023. február 20-ig a K2 jelölésű épület első és második emelete – a temperáló fűtés megtartása mellett – lezárásra kerül. Továbbá 2022. december 19-től 2023. január 8-ig lezárásra kerül a D jelölésű épület.

2. § Munkaszervezési módosítással nem járó intézkedések

(1) Szemléletformáló és személyes felelősségvállalást igénylő intézkedések

 1. Az Egyetem, valamint munkavállalói saját tulajdonában lévő hősugárzók, egyéb fűtési eszközök használata tiltásra kerül.
 2. Napi munkavégzést követően a munkavégzés helyén rendelkezésre álló informatikai eszközök – az otthoni munkavégzéshez szükséges eszközök kivételével – teljes áramtalalanítása, valamint a fényforrások üzemen kívül helyezése kötelező.
 3. Az energiatakarékossági intézkedések kifüggesztésre és közzétételre kerülnek.

 (2) Fűtési rendszer működésének optimalizálása

 1. A fűtési rendszerek az 1. §-ban foglaltak alapján rendszerszinten, valamint a külső hőmérséklet figyelembevételével napi szinten, manuálisan is konfigurálása kerülnek.
 2. Az L jelölésű épületek elektromos fűtési rendszereit kiegészítő, fölgázzal működő hőleadó egységek nem kerülnek beüzemelésre.
 3. A használati melegvíz hőmérséklete csökkentésre kerül.

(3) Elektromos rendszerek működésének optimalizálása

 1. Az épületfelügyeleti-informatikai rendszerek az 1. §-ban foglaltak, valamint a személyes jelenléttel történő munkavégzés esetén a munkaidő figyelembevételével kerülnek programozásra.
 2. A világítótestek száma, valamint a légkezelők kapacitása – kivéve a konyhai befúvókat – is csökkentésre kerül, figyelembe véve az előírt fényerősségi határértékeket.
 3. A létesítmények a nyitvatartási időt követően teljesen lezárásra kerülnek, ezáltal az udvari kivilágítás időtartama is csökkenésre kerül.
 4. Az Egyetem arculati világítása (K1 jelölésű épület) minden nap 20 órakor lekapcsolásra kerül.

(4) Nagyobb fogyasztású elektromos berendezések használatának optimalizálása

 1. A nagyfogyasztónak számító étterem nyitvatartási ideje – az 1. §-ban foglaltak figyelembevételével – csökkentésre kerül.
 2. Az egyes irodákban használt saját és az Egyetem tulajdonában lévő háztartási eszközök használata tiltásra kerül, a közösségi terekben (ebédlő, teakonyha) elhelyezett eszközök használatának biztosítása mellett.
 3. Az elektromos autótöltők használata korlátozásra kerül, kizárólag az Egyetem tulajdonában és használatában lévő gépjárművek töltése engedélyezett.

5. A rendelkezés végrehajtása és ellenőrzése

A jelen rendelkezésben foglaltak végrehajtásáért és ellenőrzéséért a campus főigazgató felelős, aki az Egyetem energiatakarékossági felelőse is. Az energiatakarékossági intézkedések végrehajtásának ellenőrzését a campus főigazgató által megbízott munkavállalók rendszeres jelleggel végzik.

6. Záró rendelkezések

A rendelkezés közzététele az Egyetemen szokásos módon történik.

Budapest, 2022. október 28.

Dr. Varga Dániel campus főigazgató, Prof. Dr. Sterbenz Tamás rektor

2022. évi 1. sz. közös rendelkezés (TE/RH/794/2022)

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!