Az önkéntesek toborzását és megtartását támogató új eszközök megvitatása a V4V partnerek Helsinkiben tartott találkozóján
2022. július 25.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A sportban végzett önkéntes munka valóságának és kihívásainak megértését célzó kutatás erős alapokat fog biztosítani a sportszervezetek és az önkéntesek számára kidolgozásra kerülő „Toolkit” elkészítéséhez.

Az önkéntesek toborzását és megtartását támogató új eszközök megvitatása a V4V-partnerek Helsinkiben tartott találkozóján

2022. június 20-21-én a V4V projekt partnerei Helsinkiben (Finnország) gyűltek össze első személyes, de egyébként a harmadik partnertalálkozójukra. Dr. Perényi Szilvia a Sportmenedzsment Tanszék docense elmondta: „Az eddigi kutató munka során dokumentum elemzés és interjú módszereivel több mint ezer oldal kutatási anyag gyűjt össze, melyet egyetemünk vezetésével és az EOSE partnerségével két kutatási riportban foglaltunk össze. A riportok eredményeiről a partnertalálkozón összefoglaló előadás is elhangzott”.

A V4V projekt az előzetes adatgyűjtést követő következő feladata a sportban végzett önkéntes tevékenységgel kapcsolatos online kérdőíves kutatás volt. Az „European Skills Survey on Sport Volunteering” kérdőívet 12 nyelvre fordították le a partnerek, amely a találkozót megelőzően hat hétig volt elérhető az európai sportszervezetek részére. A partnerek nagy érdeklődéssel fogadták a felmérés első eredményeit a partnertalálkozón, majd megvitatták, hogy az eredmények hogyan szolgálhatnak alapul az európai sport önkéntes munkaerő feltérképezéséről szóló V4V jelentéshez és a két új sportönkéntességgel kapcsolatos „Toolkit”-hez.

Az online kérdőíves felmérésre összesen több mint 2700 válasz érkezett az európai és Európán kívüli sportszervezetektől, melyek több mint 80%-a sportkluboktól vagy szövetségektől származott. Az előzetes elemzésekből az is kiderült, hogy a válaszadó szervezetek több mint 37%-ának nincs egyáltalán fizetett alkalmazottja, ami azt mutatja, hogy a felmérés sikeresen elérte a kisebb és nagyobb sportszervezeteket egyaránt. Az is látható, hogy az önkéntesek száma csökkent a Covid-19 világjárvány idején, ami a szektor számára az önkéntesek újbóli megszólításának feladatát adja

A felmérés eddigi egyéb fontos megállapításai megerősítették a következőket:

  • Az önkéntesek lelkesedésükkel vitalizálják a sportszervezeteket.
  • Az önkénteseknek szükségük van arra, hogy megbecsültnek és egy csapat tagjának érezzék magukat.
  • Az önkéntes munkakörök iránt nem érdeklődik elég ember, és kevés a jelentkező.
  • Az időhiány és az elismerés hiánya a sportban végzett önkéntes munka fő akadályai.

A felmérés azt is megerősítette, hogy a sportszervezeteknek támogatásra van szükségük az önkéntesek toborzásához, irányításához, megtartásához és képzéséhez. Így a V4V projekt egyik fő célkitűzése az eredmények alapján indokoltnak és megerősítettnek bizonyult.

A maximális válaszadási arány elérése érdekében tett végső erőfeszítést követően a partnerek a felmérés eredményeit, valamint az önkéntesekkel készített interjúk és a dokumentum elemzés eredményeit arra szeretnék felhasználni, hogy az ágazat számára új ismereteket tartalmazó jelentést készítsenek az európai önkéntes sporttevékenységről. Továbbá, a helsinki találkozó nagy részét az európai sportszervezetek önkénteseinek bevonását, fejlesztését és megtartását elősegítő innovatív ’Toolkit’ megvitatásának szentelték. A V4V-projektnek ezt a kulcsfontosságú eredményét a Leeds Beckett Egyetem vezeti, és a felmérés eredményein, a dokumentum és forrás elemzés, valamint projekt partnerek szakértelmén alapul majd. A találkozón a partnerek megvitatták az új ’Toolkit” célját, célközönségét, formátumát és elérhetőségét.

A projekt további eredménye egy kompetenciaalapú önértékelési eszköz létrehozása, amely a sportban végzett önkéntes munka során szerzett korábbi tanulást, transzverzális készségeket és tulajdonságokat azonosítja és mutatja be. Ezt is megvitatták, és a partnerek értékes hozzájárulásokat nyújtottak az új eszköz kialakításához.

A partnerek nagyon hálásak voltak, hogy a Covid-19 világjárvány miatt 2021-ben egy évnyi online munka után személyesen is találkozhattak, és mindannyian egyetértettek abban, hogy az online formátumok nem tudják megismételni a személyes találkozók interakcióját és eszmecseréjét.

A találkozónak a Finn Atlétikai Szövetség adott otthont, amely gondoskodott arról, hogy minden zökkenőmentesen menjen, és egy kellemes vacsorát szervezett a partnerek számára.

Jock Peggie, a World Rugby oktatási, jogi és megfelelési vezetője elmondta: "Az EOSE munkatársai által szervezett kétnapos workshopon való részvétel nagyszerű volt, ahogyan a fontos V4V-projektben végzett munkában előre haladtunk. Az önkéntesek a játékunk kulcsfontosságú részét képezik, ők azok az emberek, akik edzőként, játékvezetőként és a jelenlegi és következő játékosgenerációnk gondozásában tevékenykednek, ők működtetik a klubokat, iskolákat és rögbi szervezeteket, amelyek lehetőséget biztosítanak a játékra, és ők a játékunk éltető elemei. A projekt eredményei olyan eszközöket biztosítanak, amelyeket minden tagszövetségünk (nem csak az európai szövetségek) használni tud majd, hogy segítsenek önkéntesek toborzásában, megtartásában és átképzésében a jelenben és a jövőben, segítve ezzel játékunk növekedését, valamint a játék további javítását és biztonságosabbá tételét."

Annak ellenére, hogy az első kutatásifázisban egyetemünk kutatóinak, Dr. Perényi Szilvia, kutatás vezetőnek és Dr. Farkas Judit a minőségbiztosítási ügyvivő szakértőnek munkacsomag vezetői feladata lezárult a projekt további megvalósításában is folytatják szakértői tevékenységüket. A következő lépésben egy önkéntességgel kapcsolatos workshopot szerveznek majd a sportszervezetek részére még az ősz folyamán.

Az önkéntesek toborzását és megtartását támogató új eszközök megvitatása a V4V partnerek Helsinkiben tartott találkozóján (emblémák)

Utolsó módosítás: 2022. július 25. 15:41
nyomtatás
2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!