Testnevelés címmel megjelent Hamar Pál könyve
2022. május 4.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Több mint 250 oldalas szakkönyv megírására vállalkozott Hamar Pál, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem professzora, az MTA doktora, az alkotás címe: Testnevelés. Tudomány – Tervezés – Oktatás – Értékelés. A szerző kétezertizenkilenc decemberében kezdte el a kötet írását, és a napokban jelent meg a könyv, amely interneten is megrendelhető.

Testnevelés címmel megjelent Hamar Pál könyve

„Tudományos igényességgel megírt, testneveléselméleti és módszertani monografikus tankönyv, amely a nevelés- és a sporttudomány tudásanyagát integrálja, így föllelhetők benne oktatás-, illetve edzéselméleti, sportpedagógiai, de még gyógytestnevelési ismeretek is. Hangsúlyozandó, hogy ez tankönyv elsősorban a hallgatóknak készült” – mondta érdeklődésünkre Hamar Pál.

A sokrétű, minden igényt kielégítő mű egyik legfontosabb eleme, hogy egyszerre fókuszál a magyar hagyományokra és mindarra, amit a 21. századi nevelési-oktatási irányzatváltozás magában hordoz. Mert, ahogyan a könyv hátoldalán olvasható: a változó világ, a testkulturális progresszió, illetve a pedagógiai eszköztár fejlődése kikezdte, elfárasztotta az egykor kitűnően működő rendszert, melynek megújítása így időszerűvé vált.

„Így van, hiszen szükség van bizonyos innovációs tevékenységre, módszertani megújulásra – folytatta Hamar Pál. – Bár erősen hangzik a fenti leírás, nem ennyire drámai a helyzet. A probléma onnan datálódik, hogy sokak szerint elvetendő az iskolai testnevelés eddigi rendszere, s a korábbi értékeket feledve, mindent új alapokra kell helyezni. Csakhogy ez nem így van. A külföldi példák is azt mutatják, hogy a magyar testnevelési rendszernek rendkívüli értékei vannak, nem szabad azokat sutba dobni! Ez a könyv azokat a tradicionális ismereteket is közvetíti, amelyeket mindenképpen meg kell tanítani a hallgatóinknak, mert csakis onnan lehet tovább építkezni.”

A Testnevelés című könyv prof. Csépe Valéria akadémikus, az OKTATÁS 2030 projekt vezetőjének ajánlásával jelent meg. Szakmai értékét és súlyát egyebek mellett az is híven tükrözi, hogy már négy magyar, valamint egy külhoni egyetem jelezte szándékát a tankönyvként történő felhasználásra.

„Ezt követően tervezem egy többszerzős, a szakmódszertant kifejtő, az új irányzatokat részletesen tárgyaló kötet megírását is, amelyben terítékre kerülhetnek a testnevelés hazai és nemzetközi innovációs próbálkozásai, a leendő testnevelők számára tanulságos és reményt keltő újítások is” – tette hozzá végezetül Hamar Pál.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!