Hírek

Prof. Dr. Hamar Pál: A testnevelés tantervelmélete

Hiánypótló kötet született a testnevelési tantervekkel foglalkozó tudományterületen. Megjelent az Eötvös József Könyvkiadó gondozásában Prof. Dr. Hamar Pál A testnevelés tantervelmélete c. monográfiája.

„E könyv megírásának generális célja egyrészt a tantervelmélet diszciplína összekapcsolása a sporttudomány elméletével és gyakorlatával, másrészt a sportszakemberek megismertetése a tantervek „világával”.”- írja a szerző könyvének bevezetésében.

A monográfia elsősorban az általános képzésre illetve a központi tantervek kérdéskörére összpontosít.

 Hamar Pál - A testnevelés tantervelmélete

Az alapfogalmak pontosítása után a testnevelés tantervek történeti áttekintéséről olvashatunk három fejezetben az 1867-es évtől 1918-ig, az 1920-as évektől 1948-ig, illetve az 1950-1989-ig tartó időszakot felölelve.

A szerző külön fejezetben tér ki a testnevelés tartalmi korszerűsítésének nemzetközi vonatkozásaira. A tantervelméleti háttér mellett napjainkig nyerhetünk betekintést a külföldön jelenleg is érvényben lévő oktatást szabályozó dokumentumokról. Részletesen bemutatva a kontinentális és az angolszász típusú tantervek sajátosságait, jellemzőit.

A következő fejezet a szakirodalmakban is időről időre felmerülő kérdéskört, azaz az ellenőrzés, értékelés témakörét járja körül a legkorszerűbb szemlélet felől megközelítve.

A szerző részletesen kitér a rendszerváltozást követő tantervekben a testnevelés szerepének, helyének bemutatására. A NAT eddig megjelent négy változata is górcső alá kerül, természetesen a testnevelés szempontjából.

Jelentős szerepet kap a műben a közoktatási típusú sportiskolai kerettantervek, illetve a gyógytestnevelés sajátos tanterveinek elemző bemutatása.

A könyv VIII. fejezete önálló kutatásként a 11-18 éves tanulók testnevelés iránti affektivitásának magyarországi vizsgálatát elemzi.

A kötet IX., záró fejezete a testnevelés tartalmi korszerűsítésének ideáját illetve a „Tanulók – testnevelő tanárok – infrastruktúra” témakört taglalja.

Ahhoz, hogy a gyakorlatban eredményes munkát végezhessünk, nekünk testnevelő tanároknak elengedhetetlen az elméleti alapok ismerete. A monográfiát jó szívvel ajánlom minden elmélettel és gyakorlattal foglalkozó szakembernek, s főleg a leendő testnevelő tanároknak.

Budainé dr. Csepela Yvette, Tanárképző Intézet

sporttudomány,könyvismertető,monográfia,tanterv