A TF az elsők között az új ISO szabványra való áttérésben
2016. augusztus 24.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Az újra önálló Testnevelési Egyetem már az első tanév során bevezette az ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert és a 2015. szeptemberi tanévkezdésre a külső tanúsítás is sikerrel megtörtént a független Dekra Certification szakemberei munkájának köszönhetően.

Idén, az új ISO szabvány megjelenését követően a felsőoktatási intézmények között elsőként nyert igazolást, hogy a TF minőségirányítási rendszerének működése az ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek megfelel, valamint hogy a 2015. augusztus 10-én lefolytatott tanúsító felügyeleti audit sikeres volt.

A minőségirányítási rendszer működtetése rendkívül fontos az oktatás, a kutatás és a szolgáltatások megfelelő színvonalú biztosításához, illetve a hallgatók elégedettségének növeléséhez. A rendszer megfelelő működését, a különböző folyamatok eredményességét évente felülvizsgálni, ellenőrizni és esetenként javítani szükséges, melyet az egyetem dolgozóiból képzett belső auditorok vezetnek.

Ezúton is köszönjük a szervezeti egységvezetők szíves együttműködését, abban, hogy az irányításuk alatt álló szervezeti egységek munkatársai 2015. április óta részt vettek a TF-re kihelyezett belső auditor képzéseken, az új szabványra való átálláshoz szükséges továbbképzéseken, valamint a 2015. és 2016. évi belső auditikon.

Az idei kétnapos, az egyetem 21 folyamatát átvizsgáló belső audit során összegyűjtött tapasztalatokat a július 7-i záró értekezletén vitatták meg, mely témák és javaslatok a július 12-i vezetőségi átvizsgáláson kerültek ismertetésre. Mindezek alapján olyan éves minőségcélokat tűztek ki, mint például egy ösztönző rendszer kidolgozása a hallgatók mintatanterv szerint haladására, az elégedettségi és OMHV kérdőívek nagyobb számú kitöltésére, a lemorzsolódás csökkentésére, valamint, hogy időben szerezzék meg az okleveleket. Fontos cél az egyetemi és a szervezeti egységek éves munkatervének összehangolása, a közös, horizontális feladatok megjelentetése, a belső kommunikáció fejlesztése és a belső képzések szervezésével a TF munkavállalók ismereteinek pontosítása a belső és külső szabályzókról.

A MAB és az ISO minőségirányítási rendszer által is hivatkozott együttműködő és külsős érdekelt felek, a munkaadói oldal feltérképezése és jobb megismerése érdekében stakeholder-analízis is készül a következő tanévben.  A tudományos kapcsolatrendszerrel és az oktatók angol nyelvi továbbképzésével kapcsolatos célok is megfogalmazásra kerültek. Továbbra is fontos intézményi cél a szakfelelősök megnövekedett szerepének megerősítése, támogatása, mint ahogy a belső bürokrácia csökkentése érdekében történő átvilágítás is. A minőségcélok, a végrehajtásért felelős szervezet és a kitűzött határidő részletesen is megismerhetők az intranet Munkatár/Minőségirányítás mappában található dokumentumokból.

Az új ISO szabvány szerinti Minőségirányítási kézikönyv és a folyamatlapok ismeretének elmélyítése az oktató-kutató és nem-oktató kutató munkatársakkal, azaz a tanévi munkatervben megfogalmazott célok megvalósítása a 2016-17-es tanévben belső képzéseken történik. Az intézményi minőségügyi rendszer fokozatos kiépítése és működtetése  a TF összes szervezeti egységével együttműködésben valósul meg.

Az eddigi munkáért és közös sikerekért ezúton is köszönetét fejezik ki a belső auditoroknak, szervezeti egységvezetőknek, folyamatgazdáknak és munkatársaknak a Stratégiai igazgatóság és a Minőségbiztosítási és akkreditációs iroda felelős munkatársai, vezető auditorai: Dr. Krizbay-Hangel Katalin igazgató, Dr. Farkas Judit irodavezető, Horváth Hajnalka és Marcinkovics Orsolya koordinátorok.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!