Hírek

Megkezdődött az érdemi munka

A TFSE kézilabda-szakosztály félévkezdő találkozója (Budapest, 2017. február 13. 17.15 – 18.15.)

Az 1925-ben meginduló TFSE egyesülete rendkívül erős sporthagyományokkal rendelkezik, ugyanakkor a korábbi időszak tendenciáinak megfordításához folyamatos és minőségi munkára van szükség.

A stratégiai cél, hogy az egyetem infrastruktúrájának megújulásának időpontjáig folyamatosan emelkedjen a kézilabdázás színvonala, hogy az új létesítményekbe a Testnevelési Egyetemhez méltó teljesítménnyel lépjenek be a megújuló kézilabda-csapatok.

Az értékes hagyományok követése

Megkezdődött az érdemi munka 1

Testnevelési Egyetem női csapata (1976, edző: Kovács László)

Megkezdődött az érdemi munka 2

TFSE női csapat (1983) - A mai edzőgeneráció tagjait fedezhetjük fel a TFSE sportolók között

Az évkezdő 2017-es kézilabda-szakosztálygyűlésen az elmúlt időszak elemzése után a csapatok előtt álló feladatok áttekintésére került sor. A találkozón hivatalos formában is bemutatkozhattak a csapathoz érkező új szakemberek (pl. Szabó József szakosztályvezető) és játékosok.

Györfi János európai mesteredző bevezetőjében kifejtette: a kézilabda-szakosztály célja, hogy bevonja a Testnevelési Egyetemen oktató, kutató, dolgozó, tanuló kiváló kézilabda-szakembereket a közös munkába, hiszen hatalmas tudás halmozódott fel a sportágon belül, csak sokszor a segítő szándék nem jutott el a „célterületre”, ezt a közeledést kívánja hatékonyan menedzselni az új vezérkar.

A szakosztálygyűlésen a játékosok felé megerősítették a magas színvonalon megvalósított, pontos és hiánytalan edzésmunka és mérkőzésteljesítmény, mintaadó viselkedés, etikai tartás követelményét.

A TFSE csak a Testnevelési Egyetem kézilabdás hallgatói által emelkedhet fel ismét méltó helyére, ahol megmutatkozhat az egyetemen oktatott gyakorlati kézilabdasport szakmai ereje, hatása. A jelen szakmai igényessége megteremtheti a hallgatók jövőbeli munkalehetőségeit, alkotási területeit.

A Testnevelési Egyetem vezérkara, konkrétan Magyarország legeredményesebb kézilabda mesteredzője, prof. dr. h.c. Mocsai Lajos rektor úr eljuttatott üzenetében azt az elvárását fogalmazta meg, hogy a múlt hagyományához méltón a kézilabdasport ismét erősödjön meg az egyetemen.

Megkezdődött az érdemi munka 3

A Testnevelési Egyetem csarnokának leégése következtében jelenleg  a tartós teremhiány a legnagyobb nehézség. A szakosztálygyűlésen a vezérkar megköszönte az edzőknek, játékosoknak azt a türelmes munkát, amelyet sokszor egymás mellett, párhuzamosan végeztek, végeznek.

Az is kézenfekvő, hogy a megindult ösztöndíjrendszer mellett a jövőben a motiváló rendszereket még fejleszteni kell, de ehhez elengedhetetlen az azt megelőző magas szintű sportteljesítmény!

A szakosztályvezetés tehát „új időszámításban” gondolkodik, a visszaszámlálás elkezdődött, mindenki együtt készül a lelátókkal ellátott, nézőkkel teli új teremben megrendezendő kézilabdás csarnoknyitóra!

A szakosztálygyűlésen elhangzott, hogy az elmúlt időszakban nagyobb figyelem irányult a szakosztály új vezérkara részéről az edzés- és mérkőzéslátogatásokra. Természetesen a korábbi évek erózióját nem könnyű rendbe hozni, visszaépíteni, de immár az önálló karakteres jövőképpel rendelkező TFSE kézilabda-szakosztály képes elérni, majd meghaladni a korábban elért szinteket is.

A csapat megerősítése érdekében új játékosok érkeztek, de alapvetően a következő év felvételizői közül várja a szakosztályvezetés az új tehetségek feltűnését. A szakosztály célja, hogy a létszám bővülését a játéklehetőség bővülése is kövesse. A különböző versenyrendszerekben történő részvétel szélesítésével mindenki megtalálja majd azt a feladatot, amelyet motiváltan, az adott szintnek megfelelő erőbefektetéssel, időfelhasználásával szívesen végez. A kézilabda komplex, rendkívüli értékekkel és hagyománnyal büszkélkedő sportág. Elhangzott az előadásokon, hozzászólásokban, hogy a résztvevők hiszik, hogy a közeljövőben jelentősen nő a csapatba kerülés presztízsértéke!

A szakosztályvezetés köszönetet mondott a TFSE vezérkarának, a kiváló munkatársaknak, segítőknek az elvégzett heroikus munkáért, és meghatározta a közeljövő feladatait. A szakosztályban dolgozó edzők előtt az edzésmunka további intenzifikálása, minőségivé tétele áll, ehhez megkapnak minden szakmai segítséget. A rendelkezésre álló sportszakemberek készségesen segítenek - szakmai igények szerint - egy-egy speciális részfeladat, modul elvégeztetésében. A szakmai kooperáció, együttműködés új utakat nyit meg, új energiák szabadulnak fel.

Megkezdődött az érdemi munka 4

A utánpótlásban kiszélesítik az UP piramis alapjait és az egész komplex együttműködési palettát (pl. KSI), hogy a továbbtanulni vágyó kézilabdások korán megismerkedhessenek a szakosztályban zajló munkával.

A középiskolákkal felvették/felveszik a kapcsolatot, eljuttatva üzeneteiket az ebbe az irányba továbbtanulni szándékozókhoz. A környező kerületek diákjait folyamatosan várják a TFSE utánpótlásába!

Az egyetemi sport berkein belül a TFSE kézilabda-szakosztályának vezérkara értesítette az egyetemeken tanuló hallgatókat is, hogy akik a kézilabda iránt érdeklődnek, és jelentős sportszakmai alapokkal rendelkeznek, várják „csak” kézilabdázni is.

A kézilabda-szakosztály a továbbiakban a csapatok eredményeiről, a szakosztály életéről rendszeresen híreket juttat el a „külvilág” felé, mert a TFSE célja, hogy az egyetemi sport eljusson az egyetemi hallgatókhoz és a nagyközönséghez egyaránt.

A külföldi példák azt mutatják – pl. a szurkolói klubok –, hogy a kulturált szurkolásra és természetesen a kimagasló sportteljesítményre mindig van igény. A régi TF-es atlétikai csarnok karzatán mindig ültek egyetemisták, és buzdították csapataikat, ez lebeg ma is a szakosztályvezetés szeme előtt, hiszen remek lelátók állnak majd rendelkezésünkre!
A TFSE kézilabda-szakosztályának vezérkara jelezte a találkozó alkalmával, hogy a kimagasló teljesítményt nyújtó kézilabdázókat tartósan segít szakmai fejlődésében, ha eredményes munkájával kiérdemli, erre garancia az egyetemen korábban és jelenleg is dolgozó mesteredzők egész sora.

A szakvezetés viszont várja a hallgatók, a HÖK, a TF MAG, stb. aktív bekapcsolódását, az aktív szabadidő-eltöltés „kézilabdabarát” átalakítását! Kéri a hallgatókat, lépjenek be a kézilabdát támogató szurkolói, támogatói körbe!

A szakosztály cserébe havonta (Kézilabda Est) a legkorszerűbb világ- és európai trendeket, kézilabda-elméletet ismerteti szakemberei, játékosai és az érdeklődő támogatók előtt.
A kézilabda szakvezetés szeretné beépíteni munkájába az egyetem kutatásait, vizsgálati terepet nyújtva a szakdolgozatukat, tudományos diákköri munkájukat, kutatásaikat, doktori disszertációjukat írók számára.

Az új vezérkar részéről a találkozó alkalmával elhangzott, hogy a kézilabda szakág posztspecifikus képzésekre, egyéni képzésekre, felmérésekre, edzőtábori bemutatókra ad lehetőséget az érdeklődő edzőjelölteknek, testnevelőknek. Várják az érdeklődők jelentkezését.

Végül, de nem utolsósorban elhangzott, hogy a TFSE visszahívja, bevonja „kézilabdás sporthálózatába” az egyetemen végzett kézilabda-szakembereket, erősítve ezzel a több mint 90 éves egyetem és sportegyesület presztízsét.

Megkezdődött az érdemi munka 5

fotó: Szántó György (korábbi felvétel)

Hajrá, TFSE!

„A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés az életért való nemes küzdelem szimbóluma. (...) A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a "fair play", a nemes küzdelem szabályaira.” (Szent-Györgyi Albert)

Néhány kép a szakosztálygyűlésről:

TFSE,kézilabda,szakosztálygyűlés