Mentortanárok tanévzáró értekezlete
2017. május 31.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

2017. május 26-án az Új épületben tartották a Tanárképző Intézet Pedagógia és Módszertani Tanszék szervezésében mentortanáraink tanévzáró értekezletét. Szép számban érkeztek vidékről és Budapestről azok a kollégák, akik a testnevelő tanárképzésben tanuló hallgatók mentorálását, iskolai tanítási gyakorlatait, illetve összefüggő tanítási gyakorlatait irányítják.

Mentortanárok tanévzáró értekezlete

Az értekezletet dr. Makszin Imre tanár úr nyitotta meg, köszöntötte a jelenlévőket, majd ismertette a napirendi pontokat. Ezután Csordás-Makszin Ágnes tanárnő a tanítási gyakorlatról szóló kérdőívek összehasonlításának eredményét mutatta be a kollégáknak. A kérdőíves felmérésben mentoraink, illetve a tanár szakos hallgatóink vettek részt. Az előadást szakmai hozzászólások, ajánlások követték. A mentorok megfogalmazták azon véleményüket, hogy szeretnék a szakmai kapcsolatot még szorosabbra fonni az egyetem sportági tanszékeivel, annak érdekében, hogy az iskolai testnevelés és a TF-en folyó módszertani, sportági képzés minél inkább közelítsen egymáshoz. Ehhez felajánlották az együttműködés lehetőségét, melynek értelmében az egyes sportági tanszékekkel szívesen folytatnának folyamatos konzultációt a kerettantervekről, a köznevelési intézmények napi gyakorlatáról, a felmerülő problémákról, a közvetlen iskolai munkáról. Egyöntetű volt az a vélemény, hogy minél színvonalasabb képzést szeretnének nyújtani a hallgatók számára, de ehhez elengedhetetlen az összehangolt, kooperatív munka.

A megnövekedett hallgatói létszám miatt újabb mentortanárokat kért fel az Egyetem – főleg vidékről –, az ő bemutatásukra is a pénteki összejövetelen került sor.

Az értekezlet végén Makszin tanár úr ismertette a 2017/18-as tanév várható feladatait, illetve a hallgatóink csoportbeosztását. Az elmondottak alapján mentorainkra komoly feladat vár, hiszen az MA szakos és az osztatlan tanárképzésben tanulók egyaránt bekapcsolódnak a tanítási, illetve összefüggő gyakorlatokba. Ezután kötetlen beszélgetés keretében, fehér asztal mellett osztották meg a jelenlévők az eltelt egy év tapasztalatait, jelentősebb történéseit, pozitív és esetleges negatív élményeiket.

A nyári szünet után szeptemberben folytatódik a közös munkálkodás, egyúttal folytatódnak a megbeszélések, a tervező munkák a mentoraink számára.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!