Megállapodás az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal
2017. június 27.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Együttműködési megállapodást írt alá az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság valamint a Testnevelési Egyetem. Az eseményen a Katasztrófavédelem részéről Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, főigazgató, míg egyetemünk részéről Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos, rektor látta el kézjegyével a megállapodást.  

Megállapodás az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal

Az együttműködés a Nemzeti Sportstratégia célkitűzésével összhangban, a szervezeti és intézményi célok figyelembevételével került aláírásra és az eseményen a Testnevelési Egyetem részéről részt vett dr. Lénárt Ágota, sportpszichológus, a TF tanszékvezetője is.

A megállapodás keretében TE többek között vállalta, hogy előzetes egyeztetés alapján, lehetőségeihez mérten és igény esetén részt vesz a BM OKF sportrendezvényeinek sportszakmai előkészítésében és lebonyolításában; a sportszakmai és sportszervezői állomány továbbképzésében és sportlétesítményeinek igénybevételét – kedvezményes térítés ellenében – a katasztrófavédelem személyi állománya részére rendelkezésre bocsátja. A Testnevelési Egyetem emellett a tudományos analitikai és kutatási területen is segíti a katasztrófavédelem hivatásos állományának tevékenységét.

A megállapodás keretében a BM OKF eközben többek közt vállalja, hogy felkérés alapján, előre egyeztetett résztvevői létszám részére – tűzvédelmi oktatásokat szervez és bonyolít le a TE kijelölt állományának; a katasztrófavédelmi témájú szakdolgozatok, diplomamunkák kidolgozásához konzulenst, bírálót biztosít vagy éppen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet oktatói állománya – igény szerint és előzetesen egyeztetett időpontban – katasztrófavédelmi témájú előadásokat tart a TE hallgatói részére.

fotó: Jóri András (BM OKF)

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!