Hírek

Kivégzett tábornokokra emlékeztünk

Kicsi, de lelkes csapat gyűlt össze az aradi vértanúk emlékére megrendezett szokásos megemlékezésünkre a D-épület előtti kettős kopjafánál. A TF-en első alkalommal nyilvános szereplésre készülő I. éves hallgatók ünneplőbe öltözve várták a kezdést és azt követően méltó módon tisztelegtek a mártír elődök emléke előtt.

Kivégzett tábornokokra emlékeztünk

A felvezető hegedűszó hangját egy határozott verssor szakította meg:”Ma csend legyen, ma ne vigadjatok…..”. A vértanúk nevének felsorolására és sorsuk pár mondatos bemutatására a hallgatók egyesével odasétáltak a 13 aradi vértanút jelképező 13 kis kereszthez, és a nemzeti színű, majd a fekete gyászszalag felkötése után kezükben égő mécsessel „őrt állva” fejezték ki tiszteletüket a tábornokok bátor helytállása előtt. Ugyanez a tiszteletadás illette a Batthyányi Lajos miniszterelnökre emlékeztető keresztet is.

Az egyetem nevében – hallgatók kíséretében – Mocsai Lajos rektor, Sterbenz Tamás rektorhelyettes és Bognár Gábor tanár úr helyezte el a TF koszorúját a 48-49-es eseményeknek emléket állító kettős kopjafánál. A Szózat eléneklése után pedig a résztvevők mécsesek gyújtásával emlékeztek a kivégzett tábornokokra.

A reggeli hűvös a megemlékezés idejére megszelídült, az esőfelhők megkíméltek minket, és a szél ereje nem tudta elfújni a kereszteknél és a kopjafánál elhelyezett emlékező mécsesek apró lángjait.

A Testnevelési Egyetemen fontosnak gondoljuk a főhajtást nagyszerű elődeink előtt.

fotó: Encsi Gábor

megemlékezés,1848,Aradi vértanúk