Hírek

Tradíció és innováció a sportban

A MSTT Sportinnovációs Szakbizottságának és a Nemzeti Versenysport Szövetség szervezésében, valamint a Testnevelési Egyetemmel együttműködve sikeres konferenciát rendeztek a Testnevelési Egyetem Hepp Ferenc termében. A konferenciák fő idényében, jelentős érdeklődés mellett zajlott az MSTT Sportinnovációs Szakbizottságának immár hagyományosan, kilencedik alkalommal megrendezett innovációs konferenciája.

A konferencia újdonsága ebben az évben az volt, hogy az új köztestület a Nemzeti Versenysport Szövetség ötven sportszövetségének innovációiból, szakmai munkásságából mutatott be egy-egy olyan elemet, amely a sport minden szereplőjének tanulságokkal és adaptálható elemekkel szolgált. 

Tradíció és innováció a sportban (Tóth Miklós)

A konferenciát prof. dr. Tóth Miklós elnök úr, a Magyar Sporttudományi Társaság elnöke nyitotta meg. Köszöntőjében követendő példaként a finn innovációs finanszírozás modelljéről és a foglalkoztatottsággal való összefüggéseiről beszélt, különös  tekintettel a sport területére és az egészségre gyakorolt pozitív hatásaira.

Tradíció és innováció a sportban (Mészáros János)

Ezt követően dr. Mészáros János, a Nemzeti Versenysport Szövetség elnöke beszélt arról a heroikus és eredményes munkáról, amelyet a szövetséghez tartozó szervezetek eredményesen és sikeresen végeznek. Megnyitójában üdvözölte a sporttudomány, annak magyarországi vezetője, az MSTT, továbbá a szervezeteihez kapcsolódó sportágak szakmai
közeledését.

Tradíció és innováció a sportban (Györfi János)

Györfi János, a MSTT Sportinnovációs Szakbizottságának elnöke előadását egy példával nyitotta, amely a tradíció erősségét a TF volt kápolnájának képének bemutatásával és az éppen XXI. századi innovációkat megvalósító Testnevelési Egyetem új létesítmény és tartalmi fejlesztéseinek felvillantásával kezdte. Gondolatmeneteiben kitért a sportági stratégiai kitörési pontokra, innovációs trendekre, irányokra, alternatív megvalósítási lehetőségekre, s konkrét teendőket és adaptációs ajánlásokat is tett, kiemelve az NVESZ-hez tartozó sportágak értékeit, kooperációs lehetőségeit. 

Járosi Péter, az NVESZ alelnöke a sárkányhajó sport felépítésének állomásairól beszélt az alapítástól a világversenyek rendezéséig, a sportdiplomáciai eredmények következtében az európai és világsikerekig. Kiemelte a közösségteremtés fontosságát és lehetőségét - a sportág közösségteremtő ereje, csapatépítő szerepe rendkívüli erős –, amelyet csak pontos szakmai munkával, nagy fegyelmezettséggel és a sportági szabadidős „holdudvar”, szülők, barátok, támogatók intenzív és tudatos bevonásával lehetett felépíteni.

Tradíció és innováció a sportban (Tóth László)

Tóth László, a Magyar Amerikai Futball Szövetség alapító elnöke egy nyugati modell bevezetésének nehézségeit, a megvalósítás, problémamegoldás útjait elemezte, bemutatva az innovációkat a sportág szakmai fejlődéstörténetében. Az előadásban kiváló adaptálható példák hangzottak el a játékvezető-képzés megszervezésére, szakanyag írására, kiadására, sportági emelkedést megalapozó, a sportághoz méltó képzések kialakítására, hiányhelyzetek sikeres megoldására, válságmenedzselésére. A megismert példák alapján a sportági innovációk bevezetésének nyugati modelljét ismerhették meg az érdeklődők.

Mezei Dániel, a Testnevelési Egyetem PR és marketing osztályvezetője  a mai XXI. századi informatikai, média- és kommunikációs eszközök, módszerek innovációit, lehetőségeit ismertette kiváló előadásában, kiemelve az alkalmazások leginkább fiatalokra vonatkozó veszélyeit, problémáit. A sportágak, szakosztályok, egyesületek számára kiemelt feladat eredményeik, munkájuk magas színvonalú és tartalmas, modern megmutatása, ebben még sok fejlődési lehetőség van. A sport szereplői még nem fedezték fel ezen modern kihívások lehetőségeinek teljes spektrumát, de a veszélyek már érintik őket. Kiemelte: a lemaradás elkerülése érdekében hatékony sportági lépésekre van szükség magas szintű etikai alap és szakmai tudatosság mentén. A konferencián ismereteket lehetett szerezni például az innovatív siker sportmenedzser szoftverről, vagy a Viofor JPS System terápiás és rehabilitációs rendszer innovációiról.

Tóth Balázs magyar kendoválogatott, 5. danos mester, világbajnoki harmadik helyezett többéves japán tanulási folyamat, keleti tradíció és tudás megismerése után tért haza Magyarországra és osztotta meg tapasztalatait a keleti, konkrétan a japán hagyományról és innovációról a hallgatósággal. Előadásában a tradicionális japán vívás szellemi alapjainak felvázolása mellett beszélt a koncentrációfejlesztés, légzéstechnikák adaptációs lehetőségeiről. A japán sporttudomány figyelmének középpontjában lévő tudat vizsgálati módszerekről, a keleti tradícióban sokkal inkább figyelt emberi energetikai rendszerről, de olyan, a hétköznapok hangulatát, a motivációt, a pozitív attitűdöket is befolyásoló elemekről, mint a Mester tisztelete, az edzőterem központi szerepének fontossága, a mozdulatok, az öltözet rendje. Előadásának végén kiemelte a harci helyzetek elemzéséből levont következtetéseket, amelyek a mai sportra is vonatkozhatnak: például a félelem és a hitetlenség legyőzése, a bizonytalanság kiiktatása.

Györfi János, az MSTT Sportinnovációs Szakbizottság elnöke összefoglalásában elmondta: „A konferenciának sikerült a legjobb sportági gyakorlatok bemutatása alapján adaptálható, eredményes probléma megoldási mechanizmusokat bemutatnia és a nyugati, illetve keleti gondolkodás innovációit, innovációs felfogását összevetnie, természetesen közép-kelet európai megvalósíthatósági kontextusban átgondolva ezt a komplex kérdést. A konferencia körüljárta az eltérő irányú innovációs utakat, felvetődtek érdekes, továbbgondolandó lehetőségek, például a keleti tradicionális elméletek, tapasztalatok összevetése a Csíkszentmihályi Mihály flow elméletével, de ez már az MSTT Sportinnovációs Szakbizottságának következő találkozójának lesz a témája.”

konferencia,sportinnováció,Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT),Nemzeti Versenysport Szövetség,mstt