Sikeres habilitációk a Testnevelési Egyetemen
2017. december 15.Habilitációs Bizottság

Idén összesen négyen, korábban dr. Szelid Zsolt, majd az év végén újabb három oktató kapta meg a „habilitált doktor” címet a Testnevelési Egyetemen: Sáringerné dr. Szilárd Zsuzsanna, dr. Vingender István, valamint dr. Sterbenz Tamás.

Sáringerné dr. Szilárd Zsuzsanna habilitációs értekezésének címe: „A testmozgás és a sportolás megváltozott teljesítőképességgel élő emberek számára” volt.

Sikeres habilitációk a Testnevelési Egyetemen (Szilárd Zsuzsanna)

A manapság nem sokak által kutatott területről tartott tantermi és tudományos előadását követően a bíráló bizottság egyértelműen támogatta a habilitált doktori cím megadását. (Szakmai bíráló: Müller Anetta, hab. egyetemi docens, Debreceni TE és Géczi Gábor, hab. egyetemi docens, TE; bizottsági elnök: Gombocz János, egyetemi tanár, TE; bizottsági tagok: Pikó Bettina, egyetemi tanár, DSc, SZTE; Sípos Kornél, professzor emeritus, kandidátus, TE és Hamar Pál, hab. egyetemi tanár, TE)

Dr. Vingender István habilitációs értekezésének címe „Sport és egészség a társadalmi integráció kontextusában” volt.

Sikeres habilitációk a Testnevelési Egyetemen (Vingender István)

A bíráló bizottság ebben az esetben is elfogadta és egyértelműen támogatta a habil. doktor cím megadását. (Szakmai bíráló: Pikó Bettina, egyetemi tanár, DSc, SZTE és Nyakas Csaba, professzor emeritus, DSc, TE; a bíráló bizottság elnöke: Koller Ákos, a TF HB elnöke DSc, TE; bizottsági tagok: Hrubos Ildikó, professzor emeritus, DSc, Corvinus Egyetem; Géczi Gábor, hab. egyetemi docens, TE és Földesiné Szabó Gyöngyi, professzor emerita, DSc, TE)

Dr. Sterbenz Tamás habilitációs értekezésének címe „Döntések elméletei és alkalmazásuk a sport gyakorlatában” volt.

Sikeres habilitációk a Testnevelési Egyetemen (Sterbenz Tamás)

A tantermi előadáson sokan ültek a Hepp Ferenc teremben, oktatók és diákok egyaránt érdeklődtek az előadás iránt. A döntéselmélet sportolókra, edzőkre és menedzserekre hasonló mértékben vonatkozó lehetőségeivel kapcsolatban számos érdekes, a sportból vett példát hallhattak a jelenlévők. A bíráló bizottság a Testnevelési Egyetem oktatója, a rektorhelyettes Dr. Sterbenz Tamás esetében is egyöntetűen támogatta a habilitált doktori cím megadását. (Szakmai bíráló Zoltayné Paprika Zita, hab. egyetemi tanár, PhD, BCE és Ormos Mihály, hab. egyetemi tanár, BME; bizottsági elnök: Földesiné Szabó Gyöngyi, professzor emerita, DSc, TE; bizottsági tagok: Sípos Kornél, professzor emeritus, kandidátus, TE, Czakó Erzsébet, hab. egyetemi tanár, BCE, Veress József, egyetemi tanár, DSc, BME és Balogh László, hab. egyetemi docens, Debreceni Egyetem)

Mint az ismert: A habilitáció egy sikeres 15-20 éves oktatói kutatói pálya elismerése, amelyet a PhD fokozat megszerzését követő oktatói és kutatói munka alapján ítélnek oda.

Dr. Koller Ákos, a Testnevelési Egyetem Doktori Tanácsának elnöke elmondta, hogy „A habil. doktori cím elnyeréséhez az is szükséges, hogy az oktató folyamatosan végezzen kutatásokat, előadásokat tartson és kineveljen újabb fiatal kutatókat, TDK-sokat, PhD-seket, amely az egyetemen folyó tudományos munka alapja.”

Azt követően, hogy a Testnevelési Egyetem függetlenné vált a Semmelweis Egyetemtől, nem volt habilitációs bizottsága. Az elmúlt évek egyik fontos folyamata volt a TE önálló habilitációs bizottságának felállítása, az új habilitációs szabályzattal, amely sporttudomány specifikus.

„Ez nem volt könnyű feladat és még tervezzük a szabályzat és a folyamat további csiszolását, javítását. A mostani habilitációs munkából is sokat tanultunk.” – tette hozzá Prof. Koller Ákos.

 „Nagyon fontos, hogy aki megszerzi a PhD fokozatot az utána maradjon a TF-en és sporttudományos tematikában itt habilitáljon.  – hangsúlyozta dr. Koller Ákos, egyetemünk habilitációs bizottságának elnöke. – Az elmúlt években elindult folyamatoknak, az új habilitációs bizottságnak olyan pozitív hozadéka is van, hogy más egyetemekről is jöhetnek oktatók, kutatók a TF-re habilitálni, így a Testnevelési Egyetem ismertsége és a szakmai kapcsolatai mélyülnek. Erre a mostani habilitációs folyamat rögtön két szép példát is hozott, mivel Sáringerné dr. Szilárd Zsuzsanna a Pető Intézettől - amely ma már a Semmelweis Egyetem egyik kara -, dr. Vingender István pedig a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karáról habilitált nálunk. Igen fontos az a tény is, hogy más egyetemek híres professzorai lelkesen és szakmai hozzáértéssel nagyban segítették az egyetemünkön folyó a habilitációs munkát, biztosítva ezzel a folyamat, a bírálatok és ezáltal a Testnevelési Egyetem által kiadott, „Habilitált doktori” cím magas színvonalát.”– foglalta össze Prof. Koller Ákos a Testnevelési Egyetemen folyó tudományos munka szempontjából kiemelkedően fontos folyamatokat.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!