Hírek

Felhívás Új Nemzeti Kiválóság Programra

A Testnevelési Egyetemen a 2018/2019-es tanévre is meghirdetésre kerül a Magyarország kormánya által alapított Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP). A program célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját.

A Testnevelési Egyetemen a 2018/2019-es tanévre az egyetem alap- és osztatlan képzéseire felvételi kérelmet benyújtott személyeknek („Tehetséggel fel!” keret), doktoranduszoknak és doktorjelölteknek („B” keret), valamint az MTA Bolyai Ösztöndíját elnyert 40 év alatti oktatóknak, kutatóknak („Bolyai+” keret) nyílik lehetőségük az ÚNKP ösztöndíjaira pályázni.

A jelentkezés feltételeit és módját az alábbiakban megosztott Pályázati Kiírások rögzítik. A pályázóknak a Pályázati Kiírásokban rögzített dokumentumok mellett a „Nyilatkozat egyéb kutatómunkáról”, illetve a „Bejelentőlap eszközigényről” c. dokumentumokat is szükséges benyújtani.

Figyelem! A Testnevelési Egyetem Szenátusa a 26/2018. (IV. 25.) határozatával elfogadta az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) intézményi lebonyolításáról szóló szabályzatot, mely 2018. április 26-tól hatályos. A szabályzat elérhető az egyetem honlapján.

A Pályázati Kiírások elérhetők továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma hivatalos honlapján.

Figyelem! Módosult az Ösztöndíj Működési Szabályzat. Lényegi szakmai változás nem történt, a módosításról az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleményében olvashatnak. A melléklet frissítésre került az "Egyéb, tájékoztató jellegű mellékletek" pont alatt.

„Tehetséggel fel!” keret pályázati kiírás (ÚNKP-18-5)

A pályázat benyújtására jogosultak:

 • valamely, a 2018/2019. tanévre az általános felsőoktatási felvételi eljárás keretében a Testnevelési Egyetem meghirdetett alapképzésére, osztatlan képzésére felvételi jelentkezési kérelmet benyújtott személyek.

Pályázati kiírás “Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjhoz >>>

„B” keret pályázati kiírás (ÚNKP-18-3)

A pályázat benyújtására jogosultak:

 • a Testnevelési Egyetem doktori képzésének keretében bármely munkarendben hallgatói jogviszonyban álló személyek,
 • a Testnevelési Egyetem 2018/2019. tanévére meghirdetett doktori képzésre felvételi jelentkezési kérelmet benyújtott személyek,
 • a pályázat benyújtásakor a Testnevelési Egyetemmel doktorjelölti jogviszonyban állók, valamint,
 • a 2018/2019. tanévben, várhatóan legkésőbb 2019. január 31-ig  a Testnevelési Egyetemmel doktorjelölti jogviszonyt létesítő személyek.

Pályázati kiírás Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíjhoz >>>

„Bolyai+” keret pályázati kiírás (ÚNKP-18-4)

A pályázat benyújtására jogosultak:

 • azon 2018. szeptember 1. és 2019. június 30. között Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében ösztöndíjas jogviszonyában álló személyek, akik:
  • a Testnevelési Egyetemmel kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak; vagy
  • a Testnevelési Egyetemmel legkésőbb 2018. szeptember 1. napjáig oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban várhatóan állni fognak.

Pályázati Kiírás Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjhoz >>>

A pályázat benyújtásához kötelező mellékletek

 • Pályázati Adatlap >>>
 • A fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata a kutatás befogadásáról >>>
 • Kutatási terv
  • „Tehetséggel fel!” keret >>>
  • „B” keret >>>
  • „Bolyai+” keret >>>
 • Pályázói Nyilatkozat >>>
 • Nyilatkozat egyéb kutatómunkáról >>>
 • Bejelentőlap eszközigényről – a melléklet kitöltése az ügyintézés szempontjából fontos, nem befolyásolja a pályázat megítélését >>>

Figyelem! A pályázati kiírások egyéb csatolandó dokumentumokat írhatnak elő.

Egyéb, tájékoztató jellegű mellékletek

 • Ösztöndíj Működési Szabályzat >>>
 • Ösztöndíj Működési Szabályzat 1. sz. melléklete – Ösztöndíjpályázatok és ösztöndíjösszegek >>>
 • Ösztöndíj Működési Szabályzat 2. sz. melléklete – Feladat és ütemterv
  • „Tehetséggel fel!” keret >>>
  • „B” keret >>>
  • „Bolyai+” keret >>>
 • Ösztöndíj Működési Szabályzat 3. sz. melléklete –  A fogadó felsőoktatási intézmények pályázati ügyintézőinek elérhetőségei >>>
 • Pályázati kiírások mellékletei
  • A támogatott intézmények listája >>>
  • Tudományági képzési besorolás >>>

A pályázat feladásával kapcsolatos tudnivalók

 • A papír alapon beküldendő pályázati dokumentáció benyújtása postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként történik. A „Tehetséggel fel!” és „Bolyai+” keretre pályázók esetén a címzett Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos, az egyetem rektora, a „B” keretre pályázók esetén Prof. Dr. Tihanyi József, a Doktori Tanács elnöke.
 • A pályázat leadása szükséges továbbá elektronikus úton, nem újraírható CD-n vagy DVD-n, 2 példányban.
 • A borítékon kérjük, szíveskedjenek feltüntetni a pályázat kódját (ÚNKP-18-), a keret típusát („Tehetséggel fel!”, „B”, vagy „Bolyai+”), valamint a kutatást befogadó szervezeti egység nevét (intézet/tanszék)
 • A pályázatok postára adásának határideje a „B” és „Bolyai+” keretek esetében 2018. május 10., a „Tehetséggel fel!” keret esetében 2018. június 13., amely elmulasztása a pályázat érvénytelenségét eredményezi.

Postai cím:

Testnevelési Egyetem
1525 Budapest
Pf. 69

ÚNKP ügyintézők

 • „B” keret: Rab Tímea; telefon: 06-1-487-9204; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • „Tehetséggel fel!” és „Bolyai+” keret: D'Ess Sabina; telefon: 06-1-487-9292; 06-70-668-1436; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
felhívás,pályázat,Új Nemzeti Kiválóság Program